Gyda Dydd San Ffolant rownd y gornel, mae cariad yn yr awyr yma yng Nghymru. Mae'n arferol i bobl ysgrifennu cardiau i'w 'valentines' ac efallai anfon blwch o siocledi neu griw o flodau hefyd. Bob blwyddyn ym Mhrydain, rydym yn gwario tua £ 503 miliwn ar gadw'r traddodiad hwn yn fyw; yn y cyfamser, drosodd yn yr Unol Daleithiau, prynir gwerth dros $1 biliwn o siocled ar gyfer y diwrnod hwn yn unig. Er bod y mwyafrif ohonom yn fodlon â rhai siocledi a cherdyn, yr anrheg gariad fwyaf gwych oedd y Taj Mahal yn India a adeiladwyd gan yr Ymerawdwr Mughal Shah Jahan er cof am ei drydedd wraig, Mumtaz Mahal, yng nghanol 17th ganrif. Bellach yn gyrchfan boblogaidd i dwristiaid, ni fydd llawer ohonom yn ei gysylltu mor gyflym â chariad ag y gallem ei wneud â Paris, dyweder: a dderbynnir yn eang fel y ddinas fwyaf rhamantus yn y byd. Mae'r 'pont des arts', pont i gerddwyr dros afon Seine, wedi dod yn eiconig am ei 'cadenas d'amour' (cloeon cariad) lle mae 2,000 o gloeon clo ynghlwm wrth y bont ar unrhyw un adeg, pob un wedi'i addurno â'u personol eu hunain. negeseuon o gysegriad a defosiwn. Yn ddiweddar, cyhoeddodd gwleidyddion lleol ryfel ar y cariadon hyn, gan ddweud bod yn rhaid 'difwyno'r heneb i stopio' ac na all y bont ddal pwysau cymaint o gloeon clo. Ond wrth lwc, nid yw hyn wedi atal cyplau rhag cloi eu heneidiau gyda'i gilydd ar y bont ac yna taflu'r allwedd i'r afon. Mae'r traddodiad mewn gwirionedd wedi lledu ledled y byd hefyd, gyda chloeon clo tebyg yn ymddangos yn Ne Hwngari, ar y Ponte Vecchio yn Fflorens, yr Eidal ac ar bont yn Downtown Moscow yn Rwsia.

Dinas Ewropeaidd arall sy'n prysur ddod yn gysylltiedig â rhamant yw dinas Verona yn yr Eidal, lle'r oedd Romeo a Juliet gan Shakespeare yn byw, sy'n derbyn tua 1,000 o lythyrau bob blwyddyn wedi'u cyfeirio at Juliet. Mae rhai yn sownd wrth wal allanol yr hen dafarn a oedd, yn ôl pob tebyg, yn ysbrydoliaeth i'r stori. Anfonir eraill at 'ysgrifenyddion Juliet' grŵp gwirfoddol sy'n derbyn llythyrau gan y llwyth sach yn gofyn am gyngor ar gariad a pherthnasoedd ac yn gofyn i Juliet fwrw cyfnodau lwcus ar eu bywydau cariad. Cyfeirir y mwyafrif yn syml at: Juliet, Verona, yr Eidal. Fodd bynnag, i'r rhai ohonom sydd heb dalent eleni anfon llythyrau neu gardiau atynt, mae'n dod yn fwy a mwy cyffredin rhannu'r diwrnod gyda'n hanifeiliaid anwes annwyl, gydag amcangyfrifon y bydd 3 y cant o berchnogion anifeiliaid anwes ledled y byd yn rhoi Dydd San Ffolant anrhegion i'w ffrindiau blewog eleni.

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab