Mae BLS yn falch iawn o gael eu gwahodd i gynnal stondin yn nigwyddiad 'The Export Factor' yng Nghaerwrangon ar 11 Tachwedd. Canolbwyntiodd y digwyddiad ar y cyfleoedd a'r materion sy'n wynebu cwmnïau wrth i'r pwysau i greu cwsmeriaid a marchnadoedd newydd yn 2010 dyfu. Ymwelodd y Gweinidog Masnach, Mervyn Davies, â'r digwyddiad a rhoi prif anerchiad.

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab