Gwasanaethau Iaith Busnes Diwrnod Ewrop Hapus! Mae 9 Mai yn Ddiwrnod Ewrop, yn dathlu Datganiad Schuman ar 9 Mai 1950 a gynigiodd sefydlu'r Gymuned Glo a Dur Ewropeaidd, rhagflaenydd yr Undeb Ewropeaidd. Wrth ddathlu, rydym hefyd yn ymwybodol bod y rhain yn ddyddiau anodd i ddelwedd yr Undeb Ewropeaidd, yn anad dim yma yn y Deyrnas Unedig lle mae'r blaid sy'n rheoli wedi addo refferendwm ar aelodaeth y DU o'r UE pe bai'n ennill yn yr etholiad nesaf ac etholiadau cyngor yr wythnos diwethaf yn Lloegr a welodd enillion sylweddol i blaid wrth-UE.

Mewn ymgais i berswadio pleidleiswyr Prydain i aros yn yr UE, awgrymodd Arlywydd yr Almaen, Joachim Gauck, yn ddiweddar Dylai'r Saesneg ddod yn unig iaith swyddogol yr UE. Ar hyn o bryd mae 23 iaith swyddogol a thair iaith waith - Saesneg, Ffrangeg ac Almaeneg. Nid yw'r alwad hon yn debygol o fod wedi plesio'r Ffrancwyr na neb arall sy'n poeni am dra-arglwyddiaeth y Saesneg. Yn 2006, roedd Arlywydd Ffrainc, Jacques Chirac, mor ddig wrth glywed cydwladwr yn dewis gwneud hynny siarad yn Saesneg yn hytrach na Ffrangeg mewn uwchgynhadledd Ewropeaidd iddo gerdded allan o'r cyfarfod.

Mae'r Mae Prydain heb gynrychiolaeth ddigonol ymhlith gweithwyr sefydliadau'r Undeb Ewropeaidd. Yn 2011 llenwodd gweithwyr Prydain 5% o swyddi yn y Senedd a'r Comisiwn, er bod y DU yn cynnwys 12% o boblogaeth yr UE. Ni fydd yn syndod mai'r prif reswm dros y gwahaniaeth hwn yw sgiliau iaith dramor gwael. Mae angen gwybodaeth o naill ai Ffrangeg neu Almaeneg ar siaradwyr brodorol Saesneg yn ogystal â Saesneg i weithio i'r UE.

Yn anffodus mae agweddau negyddol tuag at integreiddio Ewropeaidd a methiant i roi pwysigrwydd i ddysgu iaith yn golygu bod pobl ifanc yn colli allan ar y cyfle am yrfaoedd gwych, nid yn unig gyda sefydliadau'r UE ond mewn llawer o feysydd eraill lle mae ieithoedd Ewropeaidd yn ddefnyddiol. Er gwaethaf cryfder economi Tsieineaidd a thwf y gwledydd BRICS sy'n dod i'r amlwg, ieithoedd Ewropeaidd yw'r rhai mwyaf defnyddiol o hyd i ddinasyddion Prydain. Mae'r cofrestriadau ar gyfer Safon Uwch Almaeneg a Ffrainc yng Nghymru a Lloegr wedi gostwng mwy na hanner rhwng 1996 a 2012, ond yr ieithoedd hyn yw'r rhai mwyaf poblogaidd o hyd cyflogwyr.

Os gwnaethoch golli allan (neu gysgu drwodd) gwersi iaith yn yr ysgol, gall Business Language Services Ltd. eich helpu gyda cyrsiau pwrpasol i weddu i'ch anghenion a'ch amserlen benodol. Efallai yr adeg hon y flwyddyn nesaf, byddwch chi'n gallu dymuno hapusrwydd i'ch ffrindiau Journée de l'Europe, Europatag neu Europ Dzień.

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab