Mae Dia de Andalucía yn digwydd ar 28 Chwefror bob blwyddyn. Mae'n dathlu'r diwrnod pan bleidleisiodd etholwyr Andalusaidd i'r rhanbarth ddod yn gymuned ymreolaethol yn Sbaen ym 1980. Mae gan Sbaen gyfanswm o 17 o gymunedau ymreolaethol gyda phob un â'u hawl i arfer hunan-lywodraeth o fewn terfynau Cyfansoddiad Sbaen. Oherwydd y fframwaith unigryw hwn o weinyddiaeth diriogaethol, disgrifir Sbaen yn aml fel 'cenedl o genhedloedd'. Andalucía, sydd wedi'i leoli ar ffin ddeheuol Sbaen, yw'r mwyaf poblog a mwyaf o ran arwynebedd holl gymunedau Sbaen. Mae ganddo hefyd ddiwylliant a threftadaeth arbennig o gyfoethog. Nid yn unig yw man geni'r gitâr, dawnsio fflamenco a tapas, ond mae gan y rhanbarth hefyd hanes Islamaidd cryf ac mae pensaernïaeth Islamaidd yn parhau i gael lle amlwg ledled y rhanbarth, er enghraifft, yn Eglwys Gadeiriol-Mosg canoloesol Córdoba. Mewn gwirionedd, mae'r enw 'Andalucía' yn deillio o'r gair Arabeg “Al-Andalus” sy'n golygu 'y Fandaliaid' sy'n cyfeirio at y bobl Germanaidd sy'n trechu Sbaen a gogledd Affrica yn y 4th a 5th canrifoedd OC. Roedd yna hefyd ffurf arbennig o Arabeg Andalusaidd a oedd yn cael ei defnyddio ar lafar ledled y rhanbarth rhwng y 9th ac 17th canrifoedd.

Fel yr 28th yn wyliau cyhoeddus yn y rhanbarth, mae Andalusiaid yn treulio'u diwrnod gyda'u teulu a'u ffrindiau, yn dawnsio, yfed a bwyta. Mae brecwast traddodiadol yn y rhanbarth yn dafell o dost gydag olew olewydd a haen o sudd oren, a bydd rhai bwrdeistrefi hyd yn oed yn trefnu prydau cymunedol gyda gwahanol fathau o seigiau a diodydd traddodiadol. Mae hefyd yn gyffredin i bobl hongian eu baner Andalusaidd allan o'u ffenestri neu ar eu balconïau, gyda baneri lliwgar yn addurno eu trefi a'u pentrefi. Yn aml cynhelir 'cystadlaethau diwylliannol' ar y diwrnod hwn, ac mae rhai ysgolion yn cynnal 'wythnos ddiwylliant' gyfan i blant ddysgu mwy am eu rhanbarth. Yr anthem Andalusaidd 'La bandera blanca y verdeMae '(y faner werdd a gwyn) yn cael ei chanu'n eang, gyda'r corws yn hyrwyddo ymreolaeth y rhanbarth:'Andalusiaid, sefyll i fyny! Mynnu tir a rhyddid! '

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab