Gwasanaethau Iaith Busnes Mae BLS yn falch o gyhoeddi ei wefan newydd wedi'i hamgryptio Gwefan wedi'i Amgryptio

Mae Business Language Services Ltd. yn falch o gyhoeddi ei fod bellach wedi lansio gwefan wedi'i hamgryptio, yn unol â llawer o'r cwmnïau gorau ledled y byd. Nawr pan ymwelwch ein gwefan, byddwch yn sylwi bod yr URL ar gyfer ein gwefan yn dangos https: // ynghyd â chlo clap gwyrdd calonogol.

Mae HTTPS yn amddiffyn cyfanrwydd ein gwefan a phreifatrwydd a diogelwch ein defnyddwyr. Credwn fod amgryptio cryf yn sylfaenol i ddiogelwch ein holl gwsmeriaid ac ymwelwyr safle.

Gallwch fod yn sicr pan anfonwch unrhyw ffeiliau atom ar gyfer ceisiadau cyfieithu neu ddyfynbris, bydd y dogfennau hyn yn ddiogel wrth eu cludo a bydd unrhyw beth a anfonwch atom yn gyfrinachol ac yn cael ei warchod.

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab