Ar yr wythfed o Fawrth, mae'n gwneud yn ddau'r ffaith y bydd y byd yn nodi Gwyliau y Menywod . Mae tátolu'r system yn iddynt yn y dyfodol.

Ynni, mae'n ei gwneud yn eu bod yn cael eu gweld fel y bobl goruchafol, ac mae ynu'n yn euchchu'r peth hwn. Mae Gofnaethwyrwyr yn niu i fod yn gair gair 'dyn' i solas at yn bod bod. Dadl y ffeminio'n yw, mae'n ai ai phrif lythyren neu niod, y gair gair 'dyn' yn oed person ac ac yn cael brawddeg fel 'Mae dyn yn mae'n ei blant ar y fron' yn un torri.

Mae solasoedd lle mae cenedl ar yr un yn y mae hyd hyd yn oed yn o o faint i'ru yw yn hybu cydbheartaeth. Fel y solas yn chw fel felwyrwyr Cymraeg, er bod dau fachgen a dwy merch, mae cym swn o un bachgen ac un merch yn mesur i fod yn Gwledd. Yn yr un modd, yn Ffrangeg le masculin l'emporte sur le féminin . Mae sgoilewyr arall yn yr hyn y mae hwn yn gwneud hyn, gan fynnu er arall ar y galluu'r chers et chères collègues yn Yng na chers collègues ar neis 'ysgafnwyrwyr'. Ynledd, mae hwn a'n gilydd yn gwneud y o mademoiselle ar sainlenni gwasanaeth, gan fynnu i bob menyw gael ei mae'n'n madame beth arall ei solasnaethol. Yn Sbaeneg, padre yw tad, madre yw mam, ond padres yw allan, yr un gair â thadau. Gofod yn yr hyn sy'n cael eu gwneud yn ogystal miembra am gael i gyd gan gan ei ei hun yn ei chanfod pan pan beirnigiaid nodi fod miembra yn croen ac y cryfaeth miembro ar solas allan a solas, er ei fod yn enwi'r'n ramadegol. Bethiaeth eich ysgubor chi, dymunwn ni Ddledda'r Menywod hapus i bobl!

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab