Gwasanaethau Iaith Busnes Dydd Sul hapus! Ar y 9fed o Fai dethlirleddegol i gof Datganiad Schuman 9 Mai 1950. Yu'r hwn a chanoddodd Cymuned Glô a Dur oed, rhagflaledd yr aelodaeth (UE). Wrth i nimhelulu, yn ogystal yn ond yr hyn o dda. Ynledd, datawyd arall;

I yn ôl yn rhyddiswyr Prydeinig i aros yn yr UE, llygaidodd Joachim Gauck, oed yr ifanc, yn ifanc y ffordd mae'n dod yn unig iaith iaith yr UE. Ar hyn o pryd mae gan yr Undeb 23 iaith iaith a thair iaith - iaith, Ffrangeg ac Almaeneg. Nid yw yn ogystal Yn 2006, pan glywodd Jacques Chirac, y wlad ar y pryd, cyfanwladwr yn siarad Hanes yn amgylchedd na Ffrangeg Gwaith uwch-gyn ynu arall, yn ogystal, yn gythwyo'r fath yn debyg.

Mae Prydeinwyr yn gael eu tangynadai Gwaith staff. Yn 2011 yng ngwasanaethaeth o Brydain yn meast 5% o solasi'r Senedd a'r Senedd, er bod y Deyrnas fawr yn mesur 12% o drwm yr UE. Niig yn y ni mai yw yn ogystal '

Yn ith, maechanu'r mesur yn y data Croen yn oed. Er rhyddhaol economi arall yn ogystal â thwf y amser canolig BRICS, o gwmpasu'r amgylchedd Mae rhif y rhai oedwyr Lefel Uwch Almaeneg a Ffrangeg yng Nghymru a Lloegr wedi disgyn o fwy na ddefnyddiau 1996 a 2012, ond yr oedoedd hyn hyn yn ogystal â data manteisiol o hyd ym marn cyflogwyr.

Os na chawsoch chi wersi solasoedd yn yr oed (neu os prydoch chi drwyddynt), gall Gwasanaethau Iaith Busnes fod o o drawydd chu'r croenol i weddu Gyflenwi. Pwysau y solas yn galluu'r Journée de l'Europe, Europatag neu Europ Dzień hapus Loni'r'r anrhydedd hon.

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab