Mae Daneg (dansk) yn iaith Gogledd Almaeneg gyda thua 5 miliwn o siaradwyr. Mae'n iaith swyddogol yr UE ac Ynysoedd Ffaro ac yn iaith leiafrifol yng Ngwlad yr Iâ a'r Ynys Las, lle mae'n dal i gael ei defnyddio heddiw fel iaith waith. Mae ganddo hefyd statws iaith leiafrifol yn Nhalaith Schleswig-Holstein yn yr Almaen, lle mae 50,000 o Almaenwyr o dras Danaidd. Nid yw cyfraith Denmarc yn nodi’n benodol mai Daneg yw iaith swyddogol Denmarc. Fodd bynnag, Daniaid yw mwyafrif y siaradwyr Daneg; mae dros 98% o boblogaeth Denmarc yn siarad Daneg. Mae Daneg, Sweden a Norwyeg i gyd yn ddealladwy i raddau - Norwyeg Bokmål a Daneg ysgrifenedig yn arbennig o debyg.

Mae Daneg yn deillio o grŵp tafodiaith Dwyrain Norwyeg a dylanwadwyd arno gan Almaeneg Canol Isel, oherwydd ei agosrwydd at yr Almaen. Daneg hefyd oedd yr iaith swyddogol yn Norwy tan 1830 ac yng Ngwlad yr Iâ tan 1944. Ar un adeg roedd Hen Ddwyrain Norwyeg yn cael ei siarad yn eang yn siroedd gogledd-ddwyreiniol Lloegr ar ôl i Lychlynwyr Denmarc oresgyn. Mewn gwirionedd, yr ôl-ddodiad gan, sy'n golygu 'tref', wedi goroesi yn Lloegr o reol y Llychlynwyr, er enghraifft Whitby a Derby, ac yma yn Cardiff Womanby Street, lle mae BLS, credir ei fod yn enw Llychlynnaidd. Mae Saesneg a Daneg felly yn ieithoedd cysylltiedig, ac mae rhai geiriau Daneg yn hawdd eu deall i siaradwyr Saesneg yn eu ffurf ysgrifenedig, er enghraifft 'have', 'over', 'under', 'give' a 'kat'. Fodd bynnag, maent yn llawer anoddach i'w deall yn eu ffurf lafar. Ymhlith y geiriau Saesneg sydd bellach wedi'u derbyn i'r iaith Daneg mae 'bws', 'ffilm' a 'slym'.

Mae yna dair prif dafodiaith Danaidd: Ynys Daneg, Dwyrain Daneg a Jutlandig ond ers y 1960au mae'r defnydd o'r tafodieithoedd hyn wedi dirywio. Mae Daneg Safonol yn seiliedig ar y Daneg a siaredir yn Copenhagen, gan fod 25% o'r boblogaeth yn byw yn Copenhagen neu'r ardaloedd cyfagos ac mae mwyafrif swyddfeydd y llywodraeth wedi'u lleoli yn Copenhagen. Mae Daneg yn defnyddio'r wyddor Ladin gyda thri llythyren ychwanegol: æ, ø a å. Cyflwynwyd yr wyddor Ladin i Ddenmarc gan Gristnogion, cyn i'r wyddor runig gael ei defnyddio. Yn Daneg, mae berfau wedi'u cyfuno yn ôl amser ond nid yn ôl person na rhif. Heddiw, mae'r Dansk Sprognævn (Pwyllgor Iaith Daneg) sy'n gyfrifol am reoleiddio'r iaith. Cyhoeddwyd y llyfr Danaidd cyntaf ym 1495 a'r awdur stori dylwyth teg enwog, Hans Christian Andersen, oedd Daneg.

Mae Business Language Services Ltd. (BLS) yn arbenigo mewn Daneg cyfieithu (Saesneg i Daneg a Daneg i Saesneg). Mae gennym rwydwaith eang o gyfieithwyr Indonesia cymwys, profiadol iawn, sydd ddim ond yn cyfieithu i'w mamiaith. Yn fwy na hynny, mae ein holl gyfieithiadau o Ddenmarc yn cael eu prawfddarllen gan ail ieithydd annibynnol. Mae gan BLS gronfa ddata helaeth o ddehonglwyr o Ddenmarc, a ddewiswyd yn ôl eu harbenigedd, gwybodaeth arbenigol, agwedd gyfeillgar a dibynadwyedd proffesiynol. Mae BLS hefyd yn gweithio gyda rhai o'r tiwtoriaid iaith Daneg gorau, gan ein galluogi i gynnig cyrsiau wedi'u teilwra i gyd-fynd â'ch union anghenion ac i weddu i'ch ymrwymiadau gwaith parhaus.

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab