Tsiec (čeština) yn iaith Slafaidd y Gorllewin, a siaredir gan oddeutu 12 miliwn o bobl fel iaith frodorol. Hi yw iaith swyddogol y Weriniaeth Tsiec a hefyd un o ieithoedd swyddogol yr Undeb Ewropeaidd. Mae'n debyg iawn i Slofacia, ac i raddau llai Pwyleg a Serbeg. Roedd yr iaith yn cael ei galw'n 'Bohemian' yn Saesneg tan y bedwaredd ganrif ar bymtheg, yn seiliedig ar enw Saesneg y wladwriaeth Tsiec, Bohemia, yn ei dro yn deillio o 'Boii', enw'r llwyth Celtaidd a oedd yn byw yn yr ardal o tua'r ganrif gyntaf. OC. Ar wahân i Tsiec safonol, gellir gwahaniaethu rhwng dwy dafodiaith wahanol: 'Tsiec Cyffredin', a siaredir yn bennaf yn Bohemia, a'r amrywiad a siaredir ym Morafia a Silesia.

Ar ddiwedd y Rhyfel Byd Cyntaf, unodd tiroedd Tsiec Bohemia, Moravia a Silesia â Slofacia i ffurfio gwlad newydd Tsiecoslofacia, un o daleithiau olynol yr Ymerodraeth Austro-Hwngari. Cafodd Tsiecoslofacia ei gwahanu'n ffurfiol ar 1 Ionawr 1993 i'r Weriniaeth Tsiec a Gweriniaeth Slofacia, fel dwy genedl hollol annibynnol. O ystyried eu hanes a rennir, nid yw'n syndod bod Tsiec a Slofacia yn gyffredinol ddealladwy i'w gilydd ar eu ffurfiau llafar ac ysgrifenedig, er bod rhai geiriau ac ymadroddion sy'n amrywio'n sylweddol ac a allai achosi problemau deall, yn enwedig i'r cenedlaethau iau.

Mae'r wyddor Tsiec yn fersiwn o'r wyddor Ladin ac mae ganddi 42 nod. Mae'n sail i wyddor llawer o ieithoedd eraill Dwyrain Ewrop. Mae Tsieceg yn iaith ffonetig bron yn gyfan gwbl. Nid yw rhai geiriau Tsiec yn cynnwys unrhyw lafariaid, ee 'smrt' (marwolaeth) neu 'ztvrdl' (caledu).

Mae'r iaith Tsiec yn cael ei rheoleiddio gan y Sefydliad Iaith Tsiec, sydd wedi'i lleoli ym Mhrâg. Mae'n rhan o Academi Gwyddorau Gweriniaeth Gweriniaeth Tsiec, prif sefydliad ymchwil cyhoeddus heblaw prifysgol y wlad. Sefydlwyd y Sefydliad ym 1946 a disodlodd Swyddfa Geiriadur yr Iaith Tsiec a oedd wedi bod ar waith o 1911.

Canolfannau Tsiec yn sefydliad a sefydlwyd ym 1986 gan Weinyddiaeth Materion Tramor Tsiec i hyrwyddo iaith a diwylliant Tsiec dramor. Mae ei bencadlys ym Mhrâg ond mae ganddo ganolfannau mewn 20 gwlad ledled y byd, gan gynnwys un yn Llundain.

Mae enwau Tsiec, fel yn Saesneg, yn cynnwys enwau a chyfenwau penodol. Yn y gorffennol, roedd yn rhaid i rieni ddewis enwau penodol o restr gymeradwy, sy'n cyfateb i ddyddiau enw yng nghalendr Tsiec, a hyd yn oed nawr gall swyddfeydd cofrestrfa wrthod enwau arbennig o anarferol. Mae cyfenwau menywod yn aml yn wahanol i gyfenwau dynion, gan eu bod yn ansoddeiriau ac yn gofyn am ddiweddglo benywaidd.

Mae Business Language Services Ltd. (BLS) yn arbenigo mewn cyfieithu Tsiec (Saesneg i Tsiec a Tsieceg i'r Saesneg). Mae gennym rwydwaith eang o gyfieithwyr Tsiec proffesiynol, profiadol iawn, sydd ddim ond yn cyfieithu i'w mamiaith. Yn fwy na hynny, mae ein holl gyfieithiadau Tsiec yn cael eu prawfddarllen gan ail ieithydd annibynnol. Mae gan BLS gronfa ddata helaeth o ddehonglwyr Tsiec, a ddewiswyd yn ôl eu harbenigedd, gwybodaeth arbenigol, agwedd gyfeillgar a dibynadwyedd proffesiynol. Mae BLS hefyd yn gweithio gyda rhai o'r tiwtoriaid iaith Tsiec gorau, gan ein galluogi i gynnig cyrsiau wedi'u teilwra i gyd-fynd â'ch union anghenion ac i weddu i'ch ymrwymiadau gwaith parhaus.

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab