Rydym yn prawf ddarllen pob cyfieithiad cyn ei anfon i’r cwsmer. Fodd bynnag, fel rhan o’n gwaith cyfieithu, rydym hefyd yn cynnig gwasanaeth i brawf ddarllen cyfieithiadau eraill, er enghraifft er mwyn rhoi ail farn o’u hansawdd. Rydym hefyd yn prawf ddarllen gwefannau a dogfennau print pwysig a’u terfynu i sicrhau nag ychwanegwyd unrhyw wallau yn ystod y cysodi neu’r llwytho i fyny.

I drafod eich anghenion neu i gael pris, cliciwch yma neu ffoniwch +44 02920 667666.

Some of our Customers

 
 

Customer Feedback


, The Cottages, Jones Court, Womanby Street, Cardiff, South Glamorgan, CF10 1BR

Registered in England and Wales No: 2861501

VAT No: 615891128

Managed by Digital Marketing Agency The DM Lab