Mae gwefannau ac e-fasnach yn dod yn fwyfwy pwysig heddiw gyda busnesau yn chwilio am fantais gystadleuol a phresenoldeb byd-eang.

Byddai gwefan aml-iaith effeithiol yn eich galluogi i elwa o’r cyfrwng marchnata hwn a denu cwsmeriaid newydd o bob rhan o’r byd at eich busnes.

Fel rhan o’n gwasanaeth cyfieithu gwefannau gall BLS eich cynghori ar ba ieithoedd i ddefnyddio a sut i farchnata eich gwefan yn effeithiol dramor. Byddwn yn trafod fformatau gyda’ch dylunyddion gwefan ac yn gweithio gyda chi i sicrhau bod eich gwefan yn addas i’r marchnadoedd a dargedir o safbwyntiau iaith a diwylliant.

Some of our Customers

 
 

Customer Feedback


, The Cottages, Jones Court, Womanby Street, Cardiff, South Glamorgan, CF10 1BR

Registered in England and Wales No: 2861501

VAT No: 615891128

Managed by Digital Marketing Agency The DM Lab