Business Language Services Ieithoedd

Rydym yn cynnig gwasanaeth cyfieithu o ac i bron bob iaith a ddefnyddir heddiw. Waeth o ble yn y byd y daw eich dogfen, gallwn ei chyfieithu i chi.

Mae Business Language Services yn gweithio gyda chwsmeriaid sydd angen cyfieithu a lleoleiddio dogfennau ymhob un o brif ieithoedd y byd. Gyda dros 1,000 o gyfieithwyr mamiaith, profiadol yn gweithio mewn diwydiannau penodol ac wedi eu lleoli mewn dros 30 gwlad ledled y byd, rydym yn hyderus y gallwn ddelio â’ch holl anghenion ieithyddol.

Os na allwch ddod o hyd i’r iaith rydych chi’n chwilio amdani, ffoniwch ni ar 02920 667666 neu anfonwch e-bost at [email protected].

 

 

Mae’r ieithoedd y gofynnir amdanynt amlaf yn cynnwys:

Some of our Customers

 
 

Customer Feedback


, The Cottages, Jones Court, Womanby Street, Cardiff, South Glamorgan, CF10 1BR

Registered in England and Wales No: 2861501

VAT No: 615891128

Managed by Digital Marketing Agency The DM Lab