Gwasanaethau Cyfieithu

Rydym yn deall bod eich dogfennau yn cynrychioli’ch cwmni dramor felly mae ansawdd yn hollbwysig. Mae BLS yn cynnig sicrwydd bod pob cyfieithiad yn cael ei gyflawni gan gyfieithwyr proffesiynol cwbl gymwys sy’n gweithio yn eu pwnc arbenigol ac yn cyfieithu i’w mamiaith. Mae hyn yn sicrhau y bydd eich cyfieithiad yn gywir o ran iaith ac yn addas i ddiwylliant y marchnadoedd a dargedir.

Rydym yn gweithio gyda phob pwnc a fformat yn cynnwys gwefannau, llawlyfrau technegol, cytundebau cyfreithiol, deunydd marchnata, testunau meddygol a fferyllol, dogfennau cyllidol, llawlyfrau hyfforddi, patentau, telathrebu, technoleg gwybodaeth, peirianyddiaeth ac adeiladaeth i ac o bob un o brif ieithoedd y byd. Mae ein cyfieithwyr, sydd wedi eu lleoli ledled y byd, yn cael eu dethol yn ofalus iawn ar sail eu cymwysterau a’u profiad. Mae eu gwaith i BLS yn cael ei fonitro’n gyson, felly gallwn ddewis yr unigolyn gorau i’ch gwaith chi.

Mae pob cyfieithiad yn cael ei brawf ddarllen gan ail ieithydd annibynnol. Mae BLS yn penodi rheolwr prosiect i bob aseiniad a fydd yn cysylltu gyda’ch staff a’n cyfieithwyr i sicrhau bod eich anghenion wedi eu deall yn llwyr ac y bydd y gwaith yn cael ei gyflwyno ar amser ac i’ch boddhad. Mae Business Language Services yn gweithio gyda phob un o’r fformatau meddalwedd a ffeiliau mwyaf cyffredin.

Rydym hefyd yn buddsoddi yn yr offer cof cyfieithu diweddaraf sydd yn ein galluogi i sicrhau cysondeb gyda geirfa benodol i’r cwsmer a rheolaeth terminoleg. Gall cyfieithiad o ansawdd isel achosi camddealltwriaeth, oedi, colli busnes a hyd yn oed achosion llys. Peidiwch â gadael llwyddiant eich busnes i ragluniaeth – mae BLS yma i’ch helpu.

Some of our Customers

 
 

Customer Feedback


, The Cottages, Jones Court, Womanby Street, Cardiff, South Glamorgan, CF10 1BR

Registered in England and Wales No: 2861501

VAT No: 615891128

Managed by Digital Marketing Agency The DM Lab