Term eang yw Tsieinëeg yn cyfeirio at deulu mawr o ieithoedd a siaredir fel mamiaith mewn un ffurf neu’r llall gan oddeutu un pumed o boblogaeth y byd, neu tua 1 biliwn o bobl. Mae Tsieinëeg yn amrywiol iawn ac mae’r gwahaniaethau mewnol yn sylweddol. Galwa rhai’r ffurfiau gwahanol yn dafodieithoedd ond dadleua llawer o ieithyddion eu bod yn ieithoedd ynddynt eu hunain, yn enwedig gan nad yw siaradwyr un yn gallu deall ffurf arall, er bod ganddynt eirfa a nodweddion eraill yn gyffredin. Mae pob ffurf o Tsieinëeg llafar yn donaidd, sydd yn golygu bod un sill yn gallu cynrychioli hyd at ddeg gair gwahanol.

Tsieinëeg yw iaith swyddogol Tsieina a Taiwan ac un o bedair iaith swyddogol Singapore. Mae hefyd yn un o chwe iaith swyddogol y Cenhedloedd Unedig. Seliwyd Tsieinëeg safonol ar dafodiaith Beijing sef Mandarin. Mandarin yw’r ffurf sydd â’r nifer fwyaf o siaradwyr o bell ffordd, gyda Wu yn ail, Yue (sy’n cynnwys Cantoneg) ac yna Min. Mandarin yw’r brif iaith yng ngogledd a de orllewin Tsieina, tra bo ffurfiau eraill yn fwy cyffredin yn y canolbarth a’r de ddwyrain. Mae Cantoneg yn iaith swyddogol yn Hong Kong (gyda Saesneg) ac yn Macau (gyda Phortiwgaleg).

Wedi esblygu o hieroglyffau y mae nodau Tsieinëeg. Lluniwyd y rhan fwyaf ohonynt o elfennau ffonetig, er ei bod yn bosibl bod rhai o’r nodau mwyaf sylfaenol wedi esblygu o bictograffau, e.e. 人 am fod dynol. Mae dwy system o nodau Tsieinëeg: traddodiadol a symledig. Gwelir y system draddodiadol yn y rhan fwyaf o’r lleoedd ble mae Tsieinëeg yn cael ei siarad y tu allan i dir mawr Tsieina tra bo’r system symledig yn dominyddu yn Tsieina ei hun. Datblygwyd y system yn 1957 i hyrwyddo llythrennedd torfol. Mabwysiadodd Singapore hefyd y system symledig ac mae ei defnydd yn gyffredin ymysg y genhedlaeth ifanc ym Maleisia.

Er bod yna fwy na 20,000 o nodau Tsieinëeg, mae llai na 10,000 ohonynt yn cael eu defnyddio yn gyffredinol. Llunnir geiriau Tsieinëeg o ddau neu fwy o nodau gwahanol, ac felly mae yna nifer mwy o eiriau na sydd o nodau. Dylanwadodd Tsieinëeg lawer ar ieithoedd fel Coreëg, Siapanëeg a Fietnameg ac felly mae ganddynt nifer fawr o eiriau benthyg Tsieinëeg. Mae gan Gymraeg, drwy Saesneg, hefyd rai geiriau benthyg Tsieinëeg, er enghraifft te a cowtowio. Mabwysiadodd Tsieinëeg ei hun nifer sylweddol o eiriau o ieithoedd eraill, e.e. 香槟 (siampên) o Ffrangeg a 高尔夫 (golff) o Saesneg.

Mae ‘sinoffon’ yn enw ar rywun sy’n siarad Tsieinëeg yn frodorol neu trwy ddewis. Tardda o’r gair Lladin am hen Tsieina sef Sinae.

Mae Business Language Services Ltd. (BLS) yn arbenigo mewn cyfieithu Tsieinëeg (o Saesneg i Tsieinëeg ac o Tsieinëeg i Saesneg). Mae gennym rwydwaith eang o gyfieithwyr Tsieinëeg profiadol a chymwys nad ydynt ond yn cyfieithu i’w mamiaith. Yn ogystal, caiff pob un o’n cyfieithiadau Tsieinëeg eu prawf ddarllen gan ail ieithydd annibynnol. Mae gan BLS restr faith o gyfieithwyr llafar Tsieinëeg wedi eu dethol yn ôl eu harbenigedd, gwybodaeth benodol, agwedd gyfeillgar a dibynadwyedd proffesiynol. Mae BLS hefyd yn gweithio gyda rhai o’r tiwtoriaid Tsieinëeg gorau, sydd yn ein galluogi i gynnig cyrsiau pwrpasol i chi i weddu i’ch angen neilltuol ac i’ch amserlen waith.

Some of our Customers

 
 

Customer Feedback


, Part Ground Floor, James William House, 9 Museum Place, Cardiff, South Glamorgan, CF10 3BD

Registered in England and Wales No: 2861501

VAT No: 615891128

Managed by Digital Marketing Agency The DM Lab