Sbaeneg (español neu castellano) yw mamiaith mwy na 500 miliwn o bobl ledled y byd. Yn ogystal â Sbaen, Sbaeneg yw iaith swyddogol yr Ariannin, Bolifia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ciwba, Gweriniaeth Dominica, Ecuador, Guinea Gyhydeddol, Guatemala, Honduras, Mecsico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Periw, Uruguay, a Venezuela. Hefyd, siaredir hi’n helaeth mewn gwledydd eraill gan gynnwys Canada, Moroco, y Pilipinas a’r Unol Daleithiau. Hi yw’r ail ymhlith yr ieithoedd a siaredir fwyaf yn y byd fel mamiaith ac mae’n un o chwe iaith swyddogol y Cenhedloedd Unedig. Dywedir hefyd mae hi yw’r drydedd iaith a ddefnyddir fwyaf ar y rhyngrwyd.

Yn y Deyrnas Unedig, Sbaeneg yw’r unig iaith a astudir ar lefel TGAU sydd â nifer ei dysgwyr yn codi flwyddyn ar ôl blwyddyn (yn groes i’r tueddiad cyffredinol o ostyngiad yn y nifer sy’n astudio pob un o’r ieithoedd modern eraill yn yr ysgol) ac mae ei phoblogrwydd yn tyfu i raddau helaeth oherwydd amlygrwydd yr iaith mewn diwylliant poblogaidd (er enghraifft cantorion Lladin-Americanaidd fel Shakira o Golombia neu ffilm ddwyran Steven Soderbergh ar y chwyldroadwr o Giwba Che Guevara). Esblygodd Sbaeneg o Ladin gwerinol a hi oedd yr iaith fodern Ewropeaidd gyntaf i gael ei llyfr gramadeg ei hun (a gyhoeddwyd yn Salamanca yn 1492). Yn 711 OC goresgynnwyd Sbaen gan Fwriaid Gogledd Affrica (Mwslimiaid Arabeg eu hiaith) ac mae nifer o eiriau Arabeg wedi eu hintegreiddio yn yr iaith Sbaeneg. Yn wir, mae’r rhan fwyaf o’r enwau Sbaeneg sydd yn dechrau gyda ‘al-‘ yn deillio o Arabeg, megis ‘alcoba’ (alcof) ac ‘alcohol’. Trosglwyddwyd rhai o’r rhain wedyn i Saesneg ac i Gymraeg (yn aml drwy Ffrangeg). Pan ‘ddarganfu’ Christopher Columbus yr Amerig, lledaenodd yr iaith ar hyd y cyfandir hwnnw hefyd. Yn ddiweddarach mae Sbaeneg wedi mabwysiadu geiriau Saesneg, yn arbennig yn y maes TG, megis ‘blog’. Sefydlwyd y Real Academia Española (Academi Frenhinol Sbaeneg) yn 1713. Mae’n awdurdod sy’n safoni drwy gyhoeddi geiriaduron a llyfrau gramadeg ac arddull. Mae gan yr wyddor Sbaeneg 27 llythyren (yr wyddor Lladin yn ogystal ag ‘ñ’) a dau ddeugraff (‘ch’ ac ‘ll’)). Mae’r llythrennau ‘k’ ac ‘w’ yn estron i Sbaeneg ac felly fe’u ceir mewn geiriau o darddiad tramor yn unig, e.e. ‘kilo.

Mae gwahaniaethau sylweddol rhwng y ffurfiau Sbaeneg a siaredir ar hyd rhanbarthau gwahanol Sbaen ac America Ladin. Un o’r gwahaniaethau mwyaf yw’r bloesgni a glywir ledled Sbaen gyfandirol i gyfleu’r llythrennau ‘c’ ac ‘z’ sydd yn cael eu hynganu fel ‘s’ gyffredin yn y rhan fwyaf o America Ladin. Mae geirfa hefyd yn amrywio’n fawr, yn arbennig y geiriau am fwydydd. Er bod y siaradwyr yn deall ei gilydd, mae potensial am gamddealltwriaeth a hyd yn oed tramgwydd rhwng siaradwyr yr amrywiadau gwahanol.

Mae Business Language Services Ltd. (BLS) yn arbenigo mewn cyfieithu Sbaeneg (o Saesneg i Sbaeneg ac o Sbaeneg i Saesneg). Mae gennym rwydwaith eang o gyfieithwyr Sbaeneg profiadol a chymwys nad ydynt ond yn cyfieithu i’w mamiaith. Yn ogystal, caiff pob un o’n cyfieithiadau Sbaeneg eu prawf ddarllen gan ail ieithydd annibynnol. Mae gan BLS restr faith o gyfieithwyr llafar Sbaeneg wedi eu dethol yn ôl eu harbenigedd, gwybodaeth benodol, agwedd gyfeillgar a dibynadwyedd proffesiynol. Mae BLS hefyd yn gweithio gyda rhai o’r tiwtoriaid Sbaeneg gorau, sydd yn ein galluogi i gynnig cyrsiau pwrpasol i chi i weddu i’ch angen neilltuol ac i’ch amserlen waith.

Some of our Customers

 
 

Customer Feedback


, Part Ground Floor, James William House, 9 Museum Place, Cardiff, South Glamorgan, CF10 3BD

Registered in England and Wales No: 2861501

VAT No: 615891128

Managed by Digital Marketing Agency The DM Lab