Iaith Romáwns yw’r Ffrangeg (français), yn tarddu o’r Lladin a siaradwyd yng nghyfnod yr Ymherodraeth Rufeinig. Disodlodd Lladin fel iaith swyddogol Ffrainc yn 1539. Mae’r rhan fwyaf o siaradwyr Ffrangeg yn Ffrainc, wedyn Canada Ffrangeg (Quebec), Gwlad Belg, y Swistir, Monaco a Lwcsembwrg. Mae hefyd yn iaith swyddogol yn Côte d’Ivoire, Madagascar, Rwanda, Senegal a’r Seychelles a nifer o wledydd eraill. Mae’r Organisation Internationale de la Francophonie, sefydliad rhyngwladol ar gyfer gwledydd lle siaredir Ffrangeg yn trefnu gweithgareddau o fudd i’r bobloedd Ffrangeg eu hiaith ac yn hyrwyddo’r iaith, tra’n parchu amrywiaeth diwylliannol ac ieithyddol.

Ffrangeg oedd y gwir lingua franca o’r 1600au i’r 1900au, yn enwedig yn Ewrop, o ganlyniad i oruchafiaeth Ffrainc ar y cyfandir. Dim ond yn ddiweddar y gwnaeth y Saesneg ragori arni yn hyn (yn dilyn datblygiad yr UDA i fod yn bŵer rhyngwladol). Fodd bynnag, hi yw’r drydedd iaith a siaredir fwyaf yn Ewrop. Mae’r nifer o siaradwyr dros y byd hefyd wedi cynyddu yn esbonyddol dros y degawdau diwethaf. Mae’n un o ieithoedd swyddogol y Cenhedloedd Unedig a’r Undeb Ewropeaidd ynghyd a llawer o sefydliadau rhyngwladol eraill (e.e. y Pwyllgor Olympaidd Rhyngwladol, NATO [Sefydliad Cytundeb Gogledd yr Iwerydd]) ac oddeutu 30 gwlad.

Mae’r rhan fwyaf o eiriau Ffrangeg yn tarddu o’r Lladin neu maent wedi eu llunio o fonau Lladin neu Roeg er bod nifer fechan o eiriau wedi eu mabwysiadu o ieithoedd eraill, yn arbennig Saesneg (e.e. ‘le week-end’), Eidaleg (e.e.‘piano’) a’r Almaeneg (e.e. ‘leitmotiv’). Mae Saesneg yn frith o eiriau a dywediadau Ffrangeg fel ‘à la carte’, crème fraîche’ a joie de vivre’.

Yr Academi Ffrangeg, a sefydlwyd yn 1635, yw’r awdurdod swyddogol ar yr iaith Ffrangeg, er mai rôl ymgynghorol yn unig sydd ganddi. Mae’n rheoleiddio sillafu, gramadeg a defnydd y Ffrangeg ac yn cyhoeddi’r hyn a dderbynnir yn gyffredinol fel geiriadur swyddogol yr iaith. Yn ystod y blynyddoedd diweddar mae wedi ceisio rhwystro i’r Ffrangeg gael ei Seisnigeiddio, (drwy wrthwynebu defnyddio geiriau fel ‘l’e-mail’ a ffafrio ‘le courriel’). Sefydliad sydd â’r nod o hyrwyddo Ffrangeg a’r diwylliant Ffrengig ledled y byd yw’r Alliance Francaise. Gwna hyn yn bennaf drwy ddysgu Ffrangeg fel iaith dramor. Ffrainc yw’r wlad sydd yn denu’r nifer fwyaf o ymwelwyr yn y byd.

Mae Business Language Services Ltd. (BLS) yn arbenigo mewn cyfieithu Ffrangeg (o Saesneg i Ffrangeg ac o Ffrangeg i Saesneg). Mae gennym rwydwaith eang o gyfieithwyr Ffrangeg profiadol a chymwys nad ydynt ond yn cyfieithu i’w mamiaith. Yn ogystal, caiff pob un o’n cyfieithiadau Ffrangeg eu prawf ddarllen gan ail ieithydd annibynnol. Mae gan BLS restr faith o gyfieithwyr llafar Ffrangeg wedi eu dethol yn ôl eu harbenigedd, gwybodaeth benodol, agwedd gyfeillgar a dibynadwyedd proffesiynol. Mae BLS hefyd yn gweithio gyda rhai o’r tiwtoriaid Ffrangeg gorau, sydd yn ein galluogi i gynnig cyrsiau pwrpasol i chi i weddu i’ch angen neilltuol ac i’ch amserlen waith.

Some of our Customers

 
 

Customer Feedback


, Part Ground Floor, James William House, 9 Museum Place, Cardiff, South Glamorgan, CF10 3BD

Registered in England and Wales No: 2861501

VAT No: 615891128

Managed by Digital Marketing Agency The DM Lab