Mae oddeutu 70 miliwn o bobol yn siarad Eidaleg fel mamiaith. Mae’n iaith swyddogol yn yr Eidal, San Marino, y Swistir a Dinas y Fatican, ond mae llawer yn ei siarad ym Malta, Croatia, Slofenia, Ffrainc (yn arbennig Corsica) i enwi dim ond rhai o’r llefydd. Mae’n deillio o’r Lladin gwerinol a hi yw’r iaith sydd a’r eirfa agosaf i Ladin o’r holl ieithoedd Romáwns.

Cafodd ei safoni yn gyntaf oddeutu dechrau’r 14eg ganrif, drwy ‘La Divina Commedia’ Dante Alighieri sydd yn awr yn fyd enwog. Cyn hyn, roedd cystadlu rhwng y rhanbarthau ar lenyddiaeth gan fod ysgrifenwyr yn cynhyrchu gwaith yn eu tafodieithoedd eu hunain. Mae llawer o dafodieithoedd gwahanol ledled yr Eidal ac mae gan bob dinas ei ffurf ei hun – adweinir nhw’n fwy cywir fel ‘Eidaleg Rhanbarthol’. Caiff rhai eu cydnabod fel grwpiau ieithyddol e.e. Sisileg a Feniseg ac yn aml ni all eu siaradwyr ddeall y tafodieithoedd eraill. Sefydlwyd yr ‘Accademia della Crusca’ (corff deddfu swyddogol ar gyfer yr Eidaleg) yn Fflorens yn 1583 a chyhoeddwyd y geiriadur Eidaleg cyntaf yn 1612.

Mudodd rhyw 4 miliwn o Eidalwyr i’r UDA rhwng 1880 a dechrau’r Rhyfel Byd Cyntaf yn 1914, wedi i lywodraeth yr Eidal eu hannog i fynd. Adwaenid yr Eidalwyr fel ‘adar mudol’ ac aethant ati i sefydlu ‘Little Italies’ sef cymunedau amlwg iawn ar draws yr UDA. Eidaleg yw pumed iaith yr UDA o ran nifer siaradwyr gyda thros filiwn o siaradwyr. Mae Eidaleg wedi dylanwadu’n fawr ar Awstralia hefyd a’r Eidaleg yw’r ail o blith yr ieithoedd a siaradir ar aelwydydd yno, o ganlyniad i fewnlifiad yn y degawdau wedi’r Ail Ryfel Byd. Mae cymunedau sylweddol o bobol o dras Eidalaidd ledled De America, gyda dylanwad arbennig yn yr Ariannin (Buenos Aires) ble’r ymsefydlodd llawer o Eidalwyr ers hanner olaf y 19eg ganrif. Siaredir cymysgedd o Eidaleg a Sbaeneg o’r enw ‘Cocoliche’ yno ac mae eu hacenion yn Sbaeneg yn swnio’n debyg iawn i Eidaleg.

Dim ond 21 llythyren sydd yn yr wyddor Eidaleg (yr un rhai ac yn Saesneg heblaw am j, k, w, x, ac y). Ymddangosa’r llythrennau hyn mewn geiriau tramor yn unig, er enghraifft ‘jeans’ a ‘taxi’ sydd bellach wedi eu derbyn fel geiriau Eidaleg. Mae llawer o ieithoedd wedi benthyg gan yr Eidaleg ac nid yw’r Gymraeg yn eithriad. Gwelwn eiriau o fyd pensaernïaeth (e.e. balconi), bwyd (e.e. pasta), diodydd (e.e. Cappuccino) a cherddoriaeth (opera) i enwi dim ond rhai.

RAI (Radiotelevisione Italiana) yw sianel genedlaethol yr Eidal. Mae’n berchen i’r wladwriaeth a RAI, gyda llawer o raglenni teledu a radio, yw’r cwmni teledu mwyaf yn yr Eidal. ‘La Repubblica’ yw’r papur newydd Eidalaidd â’r nifer fwyaf o ddarllenwyr.

Mae Business Language Services Ltd. (BLS) yn arbenigo mewn cyfieithu Eidaleg (o Saesneg i Eidaleg ac o Eidaleg i Saesneg). Mae gennym rwydwaith eang o gyfieithwyr Eidaleg profiadol a chymwys nad ydynt ond yn cyfieithu i’w mamiaith. Yn ogystal, caiff pob un o’n cyfieithiadau Eidaleg eu prawf ddarllen gan ail ieithydd annibynnol. Mae gan BLS restr faith o gyfieithwyr llafar Eidaleg wedi eu dethol yn ôl eu harbenigedd, gwybodaeth benodol, agwedd gyfeillgar a dibynadwyedd proffesiynol. Mae BLS hefyd yn gweithio gyda rhai o’r tiwtoriaid Eidaleg gorau, sydd yn ein galluogi i gynnig cyrsiau pwrpasol i chi i weddu i’ch angen neilltuol ac i’ch amserlen waith.

Some of our Customers

 
 

Customer Feedback


, Part Ground Floor, James William House, 9 Museum Place, Cardiff, South Glamorgan, CF10 3BD

Registered in England and Wales No: 2861501

VAT No: 615891128

Managed by Digital Marketing Agency The DM Lab