Iaith Semitaidd-Ganolig yw’r Arabeg. O blith yr ieithoedd Semitaidd hi sydd â’r nifer fwyaf o siaradwyr. Amcangyfrifir bod ganddi 280 miliwn o siaradwyr ledled y byd (y rhan fwyaf ohonynt yn y Dwyrain Canol a gogledd Affrica). Mae’n iaith swyddogol mewn dros 20 gwlad, yn cynnwys Algeria, yr Aifft, Irac, Israel, Gwlad yr Iorddonen, Libya, Moroco, Arabia Sawdïaidd, Emiradau Arabaidd Unedig a’r Yemen. Mae’n un o chwe iaith swyddogol y Cenhedloedd Unedig.

Caiff Arabeg ei hystyried gan lawer fel iaith Islam, gan fod y Qur’an (Llyfr Sanctaidd Islam) wedi ei ysgrifennu yn yr iaith, er nad yw Arabeg heddiw’n famiaith i’r rhan fwyaf o Fwslimiaid. Ystyr llythrennol y gair qur’an yw ‘adroddodd ef’.

Mae tair prif ffurf o Arabeg: Arabeg Glasurol (iaith y Qur’an), Arabeg Safonol Fodern (a ddefnyddir mewn cyhoeddiadau cyfredol ac yn y cyfryngau) ac Arabeg Lafar y mae llawer ffurf ranbarthol ohoni, rhai ohonynt yn annealladwy i siaradwyr y ffurfiau eraill. Er bod gan Arabeg un ffurf ysgrifenedig, mae’r gwahaniaethau rhwng y prif dafodieithoedd yn sylweddol.

Mae Arabeg wedi dylanwadu ar nifer o ieithoedd eraill, yn benna rhai’r byd Islamaidd, e.e. Wrdw a Pherseg a hefyd ieithoedd Ewropeaidd (o ganlyniad i safle dominyddol yr Ymerodraeth Arabaidd yn ystod y Canol Oesoedd). Etifeddodd Sbaeneg a Phortiwgaleg lawer iawn o eiriau drwy gydol y 700 mlynedd o reolaeth y Mwriaid yn y penrhyn Iberaidd (Al-Andalus). Mae’r Gymraeg hefyd wedi elwa’n anuniongyrchol gyda geiriau fel alcohol, sebon o soffa. Benthycodd Arabeg ei hun lawer o eiriau o ieithoedd eraill, er enghraifft Hebraeg.

Ysgrifennir Arabeg o’r dde i’r chwith ac mae sawl arddull o lawysgrif yn defnyddio’r wyddor Arabaidd. Gall Arabeg hefyd gael ei throsglwyddo i’r wyddor Ladin drwy broses o drawslythrennu, er bod safonau gwahanol yn cael eu defnyddio. Gall rhifau eu rhoi fel yn Gymraeg (0,1,2, etc.) sef rhifolion Arabeg Gorllewinol neu yn y ffurf Arabeg Ddwyreiniol (٠.١.٢ etc.); ond darllenir y rhain o’r chwith i’r dde. Mae caligraffeg Arabeg yn dal i gael ei ystyried yn gelfyddyd bwysig ac yn uchel ei barch ymhlith y celfyddydau Islamaidd.
Sefydliad rhanbarthol o wladwriaethau Arabaidd yw’r Gynghrair Arabaidd. Sefydlwyd hi yn 1945 ac mae’n cefnogi cynlluniau i hyrwyddo buddiannau’r byd Arabaidd. Mae hefyd yn goruchwylio sawl Academi Arabeg sydd yn rheoleiddio datblygiad yr iaith, monitro geiriau newydd ac yn cyhoeddi geiriaduron. Dethlir Diwrnod Cenedlaethol yr Iaith Arabeg ar 18 Rhagfyr bob blwyddyn. Mae’r Cenhedloedd Unedig yn nodi’r achlysur gyda pherfformiadau, cystadlaethau a gweithdai i’r rhai sydd â diddordeb yn yr iaith.

Mae Business Language Services Ltd. (BLS) yn arbenigo mewn cyfieithu Arabeg (o Saesneg i Arabeg ac o Arabeg i Saesneg). Mae gennym rwydwaith eang o gyfieithwyr Arabeg profiadol a chymwys nad ydynt ond yn cyfieithu i’w mamiaith. Yn ogystal, caiff pob un o’n cyfieithiadau Arabeg eu prawf ddarllen gan ail ieithydd annibynnol. Mae gan BLS restr faith o gyfieithwyr llafar Arabeg, yn lleol ac ar draws y Deyrnas Unedig, wedi eu dethol yn ôl eu harbenigedd, gwybodaeth benodol, agwedd gyfeillgar a dibynadwyedd proffesiynol. Mae BLS hefyd yn gweithio gyda’r tiwtoriaid Arabeg gorau, sydd yn ein galluogi i gynnig cyrsiau pwrpasol i chi i weddu i’ch angen neilltuol ac i’ch amserlen waith.

Some of our Customers

 
 

Customer Feedback


, Part Ground Floor, James William House, 9 Museum Place, Cardiff, South Glamorgan, CF10 3BD

Registered in England and Wales No: 2861501

VAT No: 615891128

Managed by Digital Marketing Agency The DM Lab