Pa un ai er mwyn ymweliad ffatri, cyfarfod bach neu fawr neu gynhadledd aml-iaith, gall BLS ddarparu’r ystod lawn o offer cyfieithu ar lafar a chlyweledol.

  • bythod gwrthsain
  • meicroffonau desg, clip tei, darllenfeydd, a chrwydrol
  • clustffonau a derbynyddion
  • system cyhoeddi (PA)
  • systemau recordio
  • taflunyddion a sgriniau
  • llwyfannau
  • goleuadau

Bydd ein rheolwr cynadleddau yn ymweld â’r safle cyn y digwyddiad a bydd ein technegwyr profiadol yn gosod, profi ac yn gweithio’r offer fel y byddwch yn hollol dawel eich meddwl.

I drafod eich anghenion neu i gael pris, cliciwch yma neu ffoniwch 02920 667 666.

Some of our Customers

 
 

Customer Feedback


, The Cottages, Jones Court, Womanby Street, Cardiff, South Glamorgan, CF10 1BR

Registered in England and Wales No: 2861501

VAT No: 615891128

Managed by Digital Marketing Agency The DM Lab