Cyfieithu mewn llysoedd barn, tribiwnlysoedd gweinyddol, swyddfeydd cyfieithwyr a siambrau cyfreithiol. Gall y math hwn o gyfieithu fod yn gyfieithu olynol o ddatganiadau tystion, er enghraifft, neu gyfieithu ar y pryd o’r holl gyfarfod.

Mae’n bwysig bod gan gyfieithwyr llysoedd a chyfreithiol wybodaeth drylwyr o dermau cyfreithiol a threfniadaeth llysoedd. Mae Gwasanaethau’r Llysoedd yn ffafrio cyfieithwyr gyda’r Diploma Cyfieithu Gwasanaethau Cyhoeddus (DPSI), cymhwyster proffesiynol yn profi bod gan y cyfieithwyr yr wybodaeth ddigonol a’r technegau angenrheidiol i weithio yn y llysoedd.

Mae Business Language Services wedi ymroddi i’r DPSI ac yn ceisio, pryd bynnag fo hynny’n bosibl, darparu cyfieithwyr llysoedd sydd â’r diploma hwn neu un tebyg. Mae’n bosib na ellir gwneud hyn ar gyfer pob iaith (nid yw’r DPSI ar gael i bob iaith sydd ei hangen gan y llysoedd).

Hefyd, nodwch fod llawer o’n cyfieithwyr llysoedd a chyfreithiol wedi cael eu gwirio gan y Swyddfa Cofnodion Troseddol (CRB) ac maent wedi arfer gweithio gydag unigolion bregus a/neu sydd mewn sefyllfaoedd sensitif.

Argymhellwn drefnu’r cyfieithu cyn gynted â’ch bod yn gwybod y dyddiad i sicrhau y bydd y cyfieithwyr ar gael.

Os hoffech fwy o wybodaeth neu os hoffech drefnu cyfieithu llys neu gyfreithiol, cysylltwch â ni drwy e-bost neu ffoniwch 02920 667666.

Some of our Customers

 
 

Customer Feedback


, The Cottages, Jones Court, Womanby Street, Cardiff, South Glamorgan, CF10 1BR

Registered in England and Wales No: 2861501

VAT No: 615891128

Managed by Digital Marketing Agency The DM Lab