Mae Business Language Services yn darparu cyfieithu ar y pryd ac olynol i gynadleddau ledled y byd. Gallwn hefyd ddarparu bythod cyfieithu, derbynyddion/clustffonau is-goch a meicroffonau i’r cynrychiolyddion, os nad oes offer addas eisoes ar gael.

Os dewiswch chi Business Language Services, bydd gennych gydlynydd cynhadledd penodedig i sicrhau ein bod yn bodloni eich anghenion. Rydym yn falch o’r gwasanaeth llawn y gallwn gynnig – o drefnu cyfieithwyr, technegwyr hyd at ddarparu offer ac ystafelloedd.

Mae ein cyfieithwyr ar y pryd i gyd yn gymwys a phrofiadol ac yn aelodau o gyrff fel Cymdeithas Ryngwladol Cyfieithwyr Cynadleddau Proffesiynol (AIIC), Cymdeithas Cwmnïau Cyfieithu (ATC) a’r Sefydliad Cyfieithu a Chyfieithu ar y Pryd (ITI).

Trefnu eich cynhadledd

Bydd eich cydlynydd cynhadledd penodedig yn:

  • Contractio’r cyfieithwyr
  • Gwneud trefniadau teithio a llety
  • Trefnu offer addas

I baratoi cynnig pris, byddai’n dda gennym gael yr wybodaeth ganlynol:

  • Lleoliad y digwyddiad
  • Dyddiadau’r digwyddiad
  • Pa gyfuniadau o ieithoedd sydd eu hangen
  • Nifer o gynrychiolyddion

Ar y Diwrnod

  • Bydd technegydd yn bresennol i ddelio â’r offer
  • Byddwn yn darparu cydlynydd ar y safle

Cysylltwch â ni nawr am fwy o wybodaeth.

Some of our Customers

 
 

Customer Feedback


, The Cottages, Jones Court, Womanby Street, Cardiff, South Glamorgan, CF10 1BR

Registered in England and Wales No: 2861501

VAT No: 615891128

Managed by Digital Marketing Agency The DM Lab