Os oes gennych ddiddordeb mewn ymuno â'n tîm fel cyfieithydd, dehonglydd neu athro, byddem wrth ein bodd yn clywed gennych. Yn syml, llenwch y wybodaeth y gofynnwyd amdani neu fel arall e-bostiwch eich tystlythyrau ynghyd â'r wybodaeth y gofynnwyd amdani info@businesslanguageservices.co.uk

  Gwybodaeth personol

  Eich Enw (gofynnol)

  Eich E-bost (gofynnol)

  Rhif Ffon

  Cyfeiriad

  Cyfraddau

  Cyfradd fesul Awr:

  Isafswm Cyfradd:

  Cyfradd fesul Gair:

  Gwybodaeth Iaith

  Rhestrwch Barau Iaith

  Rhestrwch ieithoedd ffynhonnell - targed

  Rhowch unrhyw fanylion perthnasol eraill:

  Llwythwch eich CV i fyny (dewisol):

  [cf7sr-simple-recaptcha]

  NODIADAU PWYSIG

  Trwy nodi'ch e-bost cyswllt a'ch rhif ffôn yn ein ffurflen ddyfynbris rydych yn cydsynio i'r Gwasanaethau Iaith Busnes gysylltu â chi trwy e-bost a / neu ffôn i drafod y dyfynbrisiau rydych chi wedi'u cael o'n gwefan. Ein llawn Mae polisïau GDPR ar gael yma

  Rhai o'n Cwsmeriaid

   
   

  Adborth Cwsmer


  , Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

  Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

  Rhif TAW: 615891128

  Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab