Cyfieithiad Tsieineaidd

Cyfieithiad:

Mae Business Language Services Ltd. (BLS) yn arbenigo mewn cyfieithu Tsieineaidd (y ddau Cyfieithiad Saesneg i Tsieineaidd a Cyfieithiad Tsieineaidd i Saesneg). Rydym yn trin pob amrywiad o Tsieinëeg, boed yn draddodiadol neu'n symlach, Mandarin neu Cantoneg. Mae gennym rwydwaith eang o weithwyr proffesiynol profiadol a chymwys iawn Cyfieithwyr Tsieineaidd sydd ddim ond yn cyfieithu i'w mamiaith. Yn fwy na hynny, pob un o'n Cyfieithiadau Tsieineaidd yn cael eu prawfddarllen gan ail ieithydd annibynnol ac yn cael gwiriadau terfynol yn unol â safon ansawdd ISO 9001.

Dehongli:

Mae BLS yn gweithio gyda rhai o'r goreuon Dehonglwyr Tsieineaidd, sydd wedi cael eu hasesu gan y Gwasanaethau Iaith Busnes dros gyfnod o 20 mlynedd yn ôl eu harbenigedd, gwybodaeth arbenigol, agwedd gyfeillgar, proffesiynoldeb a dibynadwyedd. Rydym yn deall yn iawn y cymhlethdod yr Iaith Tsieineaidd a chymhlethdodau gwahanol amrywiadau Tsieineaidd. Gellir cyflogi ein dehonglwyr Tsieineaidd proffesiynol, cymwys iawn i fodloni'ch gofynion.

Hyfforddiant Iaith Tsieineaidd:

Mae BLS yn ddarparwr arbenigol yn cyrsiau iaith wedi'u teilwra yn Tsieineaidd. Ar hyn o bryd rydym yn darparu llawer o ddosbarthiadau i gwmnïau yn y Deyrnas Unedig yn barhaus. Byddem yn gweithio gyda chi i gyd-fynd â'ch union anghenion a gwneud popeth o fewn ein gallu i gyd-fynd â chi. Mae gennym gyfleusterau mewnol delfrydol i ddarparu dosbarthiadau iaith Tsieineaidd neu gallwn gyd-fynd â'ch amserlen a threfnu gwersi yn eich gweithle. Ein harbenigwr, wedi'i asesu o ansawdd Tiwtoriaid Tsieineaidd ein galluogi i gynnig y cyfle gorau un i chi ddysgu Tsieinëeg.

Dyma nifer o resymau pam gallwch chi roi eich ymddiriedaeth ynom ni:

  • Rydym yn aelod llawn o'r ATC (Cymdeithas Cwmnïau Cyfieithu)
  • Mae Gwasanaethau Iaith Busnes wedi bod yn ddarparwr gwasanaeth iaith blaenllaw am fwy nag 20 mlynedd
  • Ansawdd yw popeth i ni. Rydym yn cadw'n gaeth at ein gweithdrefnau ansawdd rhyng-famol ein hunain ac rydym wedi'u hachredu gan ISO 9001

 

Dysgu mwy am yr Iaith Tsieineaidd

Mae Tsieineaidd yn derm eang sy'n cyfeirio at a teulu iaith fawr yn cael ei siarad fel mamiaith mewn un amrywiad neu'r llall gan oddeutu un rhan o bump o boblogaeth y byd, neu oddeutu 1 biliwn o bobl. Mae Tsieineaidd yn amrywiol iawn ac mae'r amrywiadau mewnol yn sylweddol, gyda rhai yn eu dosbarthu fel tafodieithoedd, ond mae llawer o ieithyddion yn dadlau eu statws fel ieithoedd yn eu rhinwedd eu hunain, yn enwedig gan fod y mwyafrif o amrywiaethau rhanbarthol yn annealladwy, er eu bod yn rhannu geirfa benodol neu nodweddion eraill. Mae'r holl amrywiaethau o Tsieinëeg llafar yn gyweiraidd, sy'n golygu y gall yr un sillaf gynrychioli hyd at ddeg gair gwahanol.

Tsieineaidd safonol yw iaith swyddogol China a Taiwan ac un o bedair iaith swyddogol yn Singapore. Mae hefyd yn un o chwe iaith swyddogol y Cenhedloedd Unedig. Mae Tsieineaidd Safonol wedi'i seilio ar y Beijing tafodiaith Mandarin. Mandarin yw'r mwyaf llafar o'r amrywiaethau o bell ffordd, ac yna Wu, Yue (gan gynnwys Cantoneg) a Min. Mae Mandarin yn drech yng ngogledd a de-orllewin Tsieina, tra bod mathau eraill yn fwy cyffredin yng nghanol a de-ddwyrain Tsieina. Cantoneg yn iaith swyddogol Hong Kong (ynghyd â'r Saesneg) a Macau (ynghyd â Phortiwgaleg).

Er bod mwy na 20,000 o gymeriadau Tsieineaidd, mae llai na 10,000 yn cael eu defnyddio'n gyffredin. Mae geiriau Tsieineaidd yn cynnwys dau gymeriad gwahanol neu fwy, ac felly mae yna lawer mwy o eiriau nag sydd o gymeriadau. Ieithoedd fel Corea, Japaneaidd a Fietnam wedi bod dylanwadu'n drwm gan Tsieineaidd ac felly'n cynnwys nifer fawr o eiriau benthyca Tsieineaidd. Mae'r iaith Saesneg hefyd yn cynnwys rhai geiriau benthyca Tsieineaidd, er enghraifft 'tea' a 'kumquat'. Mae Tsieinëeg hefyd wedi amsugno nifer sylweddol o eiriau o ieithoedd eraill, ee 香槟 (siampên) o'r Ffrangeg a 高尔夫 (golff) o'r Saesneg.

Mae 'sinoffon' yn un sy'n siarad Tsieinëeg yn frodorol neu yn ôl ei dewis. Mae'n deillio o'r term Lladin am China hynafol, Sinae.

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab