Gwasanaethau Iaith Busnes Saesneg Americanaidd yn erbyn Saesneg Prydain - Y 4 Gwahaniaeth Gorau
Gwasanaethau Iaith Busnes Saesneg Americanaidd yn erbyn Saesneg Prydain - Y 4 Gwahaniaeth Gorau

  Mae Business Language Services wedi'i leoli yn y DU, felly yn ddiofyn rydym yn defnyddio Saesneg Prydain wrth gyflwyno cyfieithiadau a thestunau Saesneg. Fodd bynnag, rydym yn gweithio i amrywiaeth o gleientiaid ledled y byd, ac yn aml gofynnir inni gyfieithu i Saesneg Americanaidd ar gyfer cynulleidfa yn yr UD. Isod ceir y pedwar prif wahaniaeth rhwng y ddau […]

Darllen mwy
Gwasanaethau Iaith Busnes Yr Undeb Ewropeaidd: Hanes mewn Potiau
Gwasanaethau Iaith Busnes Yr Undeb Ewropeaidd: Hanes mewn Potiau

Yr Undeb Ewropeaidd Yn dilyn y refferendwm ar 23 Mehefin 2016, pan bleidleisiodd y DU i adael yr Undeb Ewropeaidd (UE), faint ohonom sy'n gallu honni ein bod yn gwybod mewn gwirionedd sut a phryd y daeth yr Undeb i fod? Isod mae hanes pot o'r Undeb i'ch arfogi â'r ffeithiau sydd eu hangen arnoch chi. Dechreuodd y cyfan […]

Darllen mwy
Gwasanaethau Iaith Busnes Pam ddylech chi ddysgu iaith arall?
Gwasanaethau Iaith Busnes Pam ddylech chi ddysgu iaith arall?

Mae'r ieithoedd yn tueddu i gael rap gwael mewn ysgolion, gyda niferoedd myfyrwyr yn gostwng yn brawf pellach o hynny. Ond mae cymaint o fanteision i siarad iaith arall, felly pam nad ydyn ni'n well am annog ein plant i ymuno? A pham mae llai na chwarter poblogaeth oedolion y DU yn siarad […]

Darllen mwy
Rhestr Fer Llyfr y Flwyddyn Gwasanaethau Iaith Busnes Cymru

Cyhoeddwyd rhestrau byr Llyfr y Flwyddyn Cymru yn ddiweddar, yn dilyn misoedd o drafod gan y 6 beirniad. Nod y gwobrau yw hyrwyddo cyfoeth ac amrywiaeth llenyddiaeth gyfoes Gymraeg. Mae 2 restr fer; un ar gyfer Saesneg ac un ar gyfer teitlau Cymraeg. Ym mhob iaith mae 3 chategori: barddoniaeth, […]

Darllen mwy
Gwasanaethau Iaith Busnes Am Wella'ch Teipio? Rhowch gynnig ar Deipio Unigol
Gwasanaethau Iaith Busnes Am Wella'ch Teipio? Rhowch gynnig ar Deipio Unigol

  Yr Ymchwil: Honnodd astudiaeth ddiweddar a gynhaliwyd yn Adran Seicoleg Prifysgol Waterloo yng Nghanada y gallai teipio gydag un llaw arwain at ysgrifennu o ansawdd gwell. Cyhoeddwyd yr astudiaeth yn y British Journal of Psychology ac roedd Srdan Medimorec yn bennaeth arno. Gofynnodd ymchwilwyr i 103 o fyfyrwyr ysgrifennu traethodau yn […]

Darllen mwy
Gwasanaethau Iaith Busnes Mae Gwasanaethau Iaith Busnes yn cefnogi Ymgyrch y Lleng Brydeinig Frenhinol
Gwasanaethau Iaith Busnes Mae Gwasanaethau Iaith Busnes yn cefnogi Ymgyrch y Lleng Brydeinig Frenhinol

Gwasanaethau Iaith Busnes Yn Cefnogi'r Lleng Brydeinig Frenhinol Yn cefnogi'r RBL yn eu hymgyrch i ychwanegu cwestiynau newydd am bersonél sy'n gwasanaethu, cyn-filwyr a'u teuluoedd i'r cyfrifiad nesaf #CountThemIn Wrthi'n aelodi'r LlBF yn yr flwyddyn i newid i am aelodél ar gyfrif, cyn- o faint o iddynt yn y pwysauiad #CountThemIn

Darllen mwy
Gwasanaethau Iaith Busnes Mae Internet Slang yn Darganfod ei Ffordd i'r Iaith Saesneg
Gwasanaethau Iaith Busnes Mae Internet Slang yn Darganfod ei Ffordd i'r Iaith Saesneg

Slang Rhyngrwyd: Y Math Newydd o Gyfathrebu Mae bron pawb yn defnyddio'r Rhyngrwyd y dyddiau hyn. O'r herwydd, mae'r rhan fwyaf o ddefnyddwyr cyfrifiaduron yn fwy neu'n llai cyfarwydd â bratiaith Rhyngrwyd a'r ffordd y mae pobl yn cyfathrebu ar-lein. Mae bratiaith rhyngrwyd yn cyfeirio at eiriau ac ymadroddion sy'n cael eu torri'n fyr neu eu talfyrru; defnyddir y termau bratiaith yn helaeth yn y cyfryngau cymdeithasol, sgwrsio […]

Darllen mwy
Gwasanaethau Iaith Busnes Gweriniaeth Tsiec Cyn bo hir i gael ei galw'n Tsiecia
Gwasanaethau Iaith Busnes Gweriniaeth Tsiec Cyn bo hir i gael ei galw'n Tsiecia

Yn 1993, arweiniodd gwahaniad heddychlon o genedl Tsiecoslofacia at greu dwy wlad ar wahân: Slofacia a'r Weriniaeth Tsiec. Fis diwethaf cafwyd cyhoeddiad y byddai enw'r wlad olaf yn cael ei newid i Tsiecia. Roedd yn benderfyniad a ddaeth ar ôl llawer o drafod gan yr arlywydd, penaethiaid seneddol, y […]

Darllen mwy
Gwasanaethau Iaith Busnes Quebec i fynd i'r afael â busnesau Saesneg yn unig
Gwasanaethau Iaith Busnes Quebec i fynd i'r afael â busnesau Saesneg yn unig

Quebec: A ddylai arwyddion dwyieithog fod yn orfodol? Yn ddiweddar cynhaliwyd ymgynghoriad yn senedd Quebec, y disgwylid iddo ei gwneud yn ofynnol i bob busnes yn y dalaith ddarparu arwyddion dwyieithog (Saesneg a Ffrangeg). Iaith Swyddogol Ffrangeg Quebec yw iaith swyddogol Quebec, talaith yn nwyrain Canada, fel y'i diffinnir gan Gyfraith 101, Siarter […]

Darllen mwy
Gwasanaethau Iaith Busnes Google Translate - 12 mlynedd yn ddiweddarach
Gwasanaethau Iaith Busnes Google Translate - 12 mlynedd yn ddiweddarach

  Lansiwyd Google Translate ar 28 Ebrill 2006, sy'n golygu ei fod newydd ddathlu ei ben-blwydd yn 12 oed. Dyma rai ffeithiau cyflym am yr ap dadleuol: • Dechreuodd gyda dwy yn unig, ond mae'r gwasanaeth bellach yn cynnwys 103 o ieithoedd, gan gynnwys rhai nad ydych efallai wedi clywed amdanynt, er enghraifft: Cebuano, a […]

Darllen mwy

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab