Gwasanaethau Iaith Busnes Mae BLS yn darparu Gwasanaethau Cyfieithu a Llais Llais i Merthyr Valleys Homes Ltd.
Gwasanaethau Iaith Busnes Mae BLS yn darparu Gwasanaethau Cyfieithu a Llais Llais i Merthyr Valleys Homes Ltd.

Mae'n bleser gan BLS gyhoeddi eu penodiad fel darparwyr gwasanaethau cyfieithu a negeseuon llais i Ferthoedd Cymoedd Merthyr, landlord cymdeithasol newydd ar gyfer tua 5,000 o eiddo yn ardal Merthyr Tudful. Bydd BLS yn darparu ac yn rheoli llinellau ffôn ffôn rhad ac am ddim yn Gymraeg, Pwyleg a Phortiwgaleg. Bydd pob llinell ffôn yn cysylltu â chyfarchiad wedi'i recordio ymlaen llaw yn […]

Darllen mwy

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab