Gwasanaethau Iaith Busnes Arhoswch ar Wahân ar Wahân o'ch Llyfr - Darllenwch Ef mewn Iaith Arall!
Gwasanaethau Iaith Busnes Arhoswch ar Wahân ar Wahân o'ch Llyfr - Darllenwch Ef mewn Iaith Arall!

Arhoswch ar wahân yn emosiynol o'ch llyfr- Darllenwch ef mewn iaith arall! A ydych chi erioed wedi cael eich dwyn i ddagrau gan helbulon nofel dda iawn? A ydych erioed wedi cael eich hun yn chwerthin yn uchel ar wrthrychau cymeriad annwyl? Er mai prif nod llawer o lyfrau yw ennyn emosiynol […]

Darllen mwy
Gwasanaethau Iaith Busnes Iaith yn y Gymdeithas Gyfoes [Infograffig]
Gwasanaethau Iaith Busnes Iaith yn y Gymdeithas Gyfoes [Infograffig]

IAITH MEWN CYMDEITHAS GYD-DESTUN [INFOGRAFFIG] - Infograffeg gan y tîm yn y Gwasanaethau Iaith Busnes Gwreiddio IAITH MEWN CYMDEITHAS GYD-DESTUN [INFOGRAFFIG] ar Eich Safle: Copïo a Gludo'r Cod Islaw IAITH MEWN CYMDEITHAS GYD-DESTUN [IN-ENGOGIC CYFLWYNO. Gwasanaethau Iaith

Darllen mwy
Gwasanaethau Iaith Busnes Ieithoedd America [INFOGRAFFIG]
Gwasanaethau Iaith Busnes Ieithoedd America [INFOGRAFFIG]

Ieithoedd America [INFOGRAFFIG] - Infograffeg gan y tîm yn Business Language Services Embed Languages of America [INFOGRAPHIC] ar Eich Gwefan: Copïo a Gludo'r Cod Isod Ieithoedd America [INFOGRAFFIG] - Infograffeg gan y tîm yn Business Language Services

Darllen mwy
Gwasanaethau Iaith Busnes Y Bythynnod - ein swyddfeydd hanesyddol
Gwasanaethau Iaith Busnes Y Bythynnod - ein swyddfeydd hanesyddol

Mae bron i dair blynedd bellach ers i ni symud i'n hadeilad presennol yng nghanol dinas Caerdydd ym mis Mawrth 2010. Rydym yn dal yn falch iawn o fod â phresenoldeb ym mhrifddinas Cymru, ac wedi bod yn ymchwilio i hanes ein hamgylchedd newydd ... mae BLS yn meddiannu hyd cyfan The Cottages yn Jones Court oddi ar Womanby Street. […]

Darllen mwy
Gwasanaethau Iaith Busnes 8 Mythau am yr Iaith Gymraeg
Gwasanaethau Iaith Busnes 8 Mythau am yr Iaith Gymraeg

1. Nid oes gan Gymraeg lafariaid Cynigiwyd bysellfwrdd Pwyleg i mi ar un adeg - wedi'r cyfan gyda'r holl gytseiniaid hynny yn fy enw i, dim ond Pwyleg y gallwn i fod yn iawn, iawn? Y gwir yw bod gan y Gymraeg ddwy lafariad mwy na'r Saesneg - 'y' ac 'w' ac, wrth gwrs, mae'r digraffau llythrennau dwbl yn cyfrif fel un oherwydd eu bod yn gwneud […]

Darllen mwy
Polyglots Enwogion

Mae enwogion yn enwog am fod yn fedrus iawn yn yr hyn maen nhw'n ei wneud - p'un a yw'n actio, canu neu fodelu. Mae gan rai, serch hynny, ddoniau cudd nad yw llawer o bobl yn gwybod amdanynt. Rydym wrth gwrs yn siarad am wybodaeth o ieithoedd eraill. Efallai bod hyn yn rhan o'r hyn a'u helpodd i sefyll allan o'r dorf pan oeddent […]

Darllen mwy
Gwasanaethau Iaith Busnes Mae Cymraeg yn iaith hyfryd a barddonol sy'n aros i gael ei hailddarganfod
Gwasanaethau Iaith Busnes Mae Cymraeg yn iaith hyfryd a barddonol sy'n aros i gael ei hailddarganfod

Dechreuodd nifer y siaradwyr Cymraeg ddirywio ychydig heibio canol y 19eg ganrif. Er bod yr iaith yn mwynhau adfywiad, nid yw'n ddigon o hyd i adfywio'r iaith hardd hon yn llawn. Yn 2006, roedd tua 57 y cant o boblogaeth Cymru yn siarad y Gymraeg yn rhugl […]

Darllen mwy
Pam mae mwy o ferched na dynion yn astudio ieithoedd tramor?

Mae myfyrwyr benywaidd yn fwy na myfyrwyr benywaidd yn y mwyafrif o bynciau yn y mwyafrif o brifysgolion y DU. Ond o ran dysgu iaith, mae'r ystadegau'n waeth na'r mwyafrif. Yn 2013, o holl fyfyrwyr ieithoedd prifysgol y DU, roedd 69% yn fenywod (19,775) a 31% yn ddynion (8,935). Yn bwnc sy'n destun dadl fawr, mae yna lawer o ddamcaniaethau am y rheswm […]

Darllen mwy
Gwasanaethau Iaith Busnes Ieithoedd Caerdydd
Gwasanaethau Iaith Busnes Ieithoedd Caerdydd

Canlyniadau'r atebion i gwestiwn Cyfrifiad 2011 'Beth yw eich prif iaith?' eu rhyddhau yn ddiweddar. Mae'r tabl isod yn cynnwys gwybodaeth a geir ar wefan y Swyddfa Ystadegau Gwladol. Ar draws Cymru a Lloegr, roedd Gwlad Pwyl ar frig y mesur ar gyfer ieithoedd tramor. Yma yng Nghaerdydd, fodd bynnag, dim ond yr ail dramor mwyaf [Pwyleg] yw Pwyleg.

Darllen mwy
Gwasanaethau Iaith Busnes FBI yn dweud 'hola' wrth siaradwyr Sbaeneg
Gwasanaethau Iaith Busnes FBI yn dweud 'hola' wrth siaradwyr Sbaeneg

Cyfrif Twitter FBI Newydd Lansiwyd cyfrif Twitter newydd, Sbaeneg gan yr FBI ar 1 Gorffennaf 2016, gyda'r enw defnyddiwr @miFBIHouston. Fe’i sefydlwyd gan Swyddfa Maes Houston yn y gobaith o ryngweithio’n fwy effeithiol â thrigolion lleol o gefndir Sbaenaidd. Siaradwyr Sbaeneg yn UDA Amcangyfrifir bod […]

Darllen mwy

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab