Business Language Services Sally Rooney refuses Hebrew translation of Beautiful World, Where Are You
Business Language Services Sally Rooney refuses Hebrew translation of Beautiful World, Where Are You

Having had her previous 2 books, Conversations with Friends and Normal People translated into Hebrew, this time around things are a little different. Acclaimed Irish author Sally Rooney is refusing to have her book translated into Hebrew in protest of the current human rights issues in Palestine. But it’s not as bad as it sounds. […]

Darllen mwy
Cyfieithu Peiriant Gwasanaethau Iaith Busnes: Robot ydw i!
Cyfieithu Peiriant Gwasanaethau Iaith Busnes: Robot ydw i!

Cyfieithu Peiriant: Yr Apocalypse Iaith Robotig Mae yna lawer o siarad yn mynd o gwmpas am Gyfieithu Peiriant: pa mor dda yw e? A yw'n wirioneddol werth chweil? A fydd yn rhagori ar ddynoliaeth yn y celfyddydau ieithyddol, gan achosi rhyw fath o apocalypse robotig, iaith yn y pen draw? Ddim yn debyg. O leiaf ddim unrhyw amser yn fuan. Ond, er efallai ein bod ni'n dal i gael […]

Darllen mwy
Gwasanaethau Iaith Busnes Tafodiaith Norfolk
Gwasanaethau Iaith Busnes Tafodiaith Norfolk

Tafodiaith Norfolk Mae'n eithaf cyffredin darllen erthyglau sy'n canolbwyntio ar adfywiad yr iaith Gernyweg neu'r cynnydd mewn siaradwyr Cymraeg. Yn hytrach llai adnabyddus yw bod gan Norfolk ei dafodiaith ei hun hefyd, a gafodd ei philsio yn enwog ar y teledu mewn rhaglenni fel All the King's Men, lle roedd trigolion Norfolk yn swnio'n debycach i […]

Darllen mwy
Gair y Flwyddyn Gwasanaethau Iaith Busnes 2018
Gair y Flwyddyn Gwasanaethau Iaith Busnes 2018

Geiriaduron Rhydychen Gair y Flwyddyn Yn dilyn poethder ar sodlau 'hunlun', 'ôl-wirionedd' ac 'omnishambles', mae Geiriadur Rhydychen wedi dyfarnu'r teitl 'Gair y Flwyddyn' i'quaquake '. Mae Geiriaduron Rhydychen yn diffinio'r Gair y Flwyddyn hwn fel 'newid diwylliannol, gwleidyddol neu gymdeithasol sylweddol sy'n deillio o weithredoedd neu ddylanwad pobl ifanc'. Defnydd […]

Darllen mwy
Gwasanaethau Iaith Busnes A yw cyfieithwyr yn gwneud athrawon iaith da?
Gwasanaethau Iaith Busnes A yw cyfieithwyr yn gwneud athrawon iaith da?

[https://www.all-languages.org.uk/student/become-a-language-teacher. Cyrchwyd ar y ddelwedd: 25 Mehefin 2018] Sgiliau cyfnewidiol? Ydy athrawon iaith yn gwneud cyfieithwyr da? Neu efallai mai'r cwestiwn ddylai fod, a yw cyfieithwyr a chyfieithwyr ar y pryd yn gwneud athrawon iaith da? A yw'r hen adage o, 'Y rhai sy'n gallu, gwneud, y rhai na allant, addysgu' yn wir yn y cyd-destun hwn? Siawns os ydych chi'n athro i un neu […]

Darllen mwy
Gwasanaethau Iaith Busnes Pam mae ieithoedd modern yn cwympo o'u plaid fel dewis gradd?
Gwasanaethau Iaith Busnes Pam mae ieithoedd modern yn cwympo o'u plaid fel dewis gradd?

Dirywio Poblogrwydd mewn Ieithoedd Modern yn yr Ysgol Am nifer o flynyddoedd, roedd cymryd pwnc iaith ar lefel O ac yna yn fwy diweddar TGAU, yn ofyniad hanfodol ar gyfer mynediad i gwrs prifysgol. Dechreuodd hyn ddisgyn o blaid ac mae cysylltiad tebygol rhwng y diffyg pwyslais hwn ar ieithoedd modern yn yr ysgol […]

Darllen mwy
Gwasanaethau Iaith Busnes Geiriau Coll
Gwasanaethau Iaith Busnes Geiriau Coll

Peidiwch ag anghofio am Saesneg? Mae pob iaith lafar yn esblygu ac yn newid, a dim mwy na thafodieithoedd ac acenion rhanbarthol amrywiol Ynysoedd Prydain. Ond yn hytrach na chanolbwyntio ar boblogrwydd neu fel arall tafodau fel Cymraeg a Gaeleg, er enghraifft, mae arbenigwyr wedi bod yn canolbwyntio eu hymdrechion ar yr hyn y byddai llawer yn ei ystyried yn goll […]

Darllen mwy
Gwasanaethau Iaith Busnes A yw Lladin yn iaith farw?
Gwasanaethau Iaith Busnes A yw Lladin yn iaith farw?

PETER COOK “Fe allwn i fod wedi bod yn farnwr ond chefais i erioed y Lladin…”, meddai’r athrylith comedi, Peter Cook, yn enwog. CANLYNIAD LATIN Yn aml, disgrifir Lladin fel iaith farw ond mewn gwirionedd ni ddaeth i ben, ond fe'i disodlwyd gan dafodau eraill ac felly esblygodd i'r hyn a elwir yn gyffredin yn […]

Darllen mwy
Gwasanaethau Iaith Busnes Trumpese
Gwasanaethau Iaith Busnes Trumpese

Trumpese A Wise Man Once Said… Ni siaradwyd gair truer erioed pan ddywedwyd mai dim ond gyda rhywun deallus y gallwch gael dadl: '… gallwch ddadlau gyda dyn doeth ond mae'n ddamniol bron yn amhosibl ennill dadl gyda ffwl ', a'r gobaith o ddehongli i rywun […]

Darllen mwy
Mae Gwasanaethau Iaith Busnes Cymru yn bwriadu dyblu nifer y siaradwyr Cymraeg erbyn 2050
Mae Gwasanaethau Iaith Busnes Cymru yn bwriadu dyblu nifer y siaradwyr Cymraeg erbyn 2050

Mae cynlluniau i gynyddu nifer y siaradwyr Cymraeg hunaniaeth a thraddodiadau Cymru dan fygythiad wrth i'r Gymraeg ostwng mewn poblogrwydd, gyda'r iaith yn cael ei dysgu fwyfwy i bobl ifanc yng Nghymru. Ugain mlynedd ar ôl datganoli, fodd bynnag, mae Cynulliad Cymru yn bwriadu dod â'r Gymraeg yn ôl er mwyn osgoi ebargofiant posib, ar ôl gosod targedau i […]

Darllen mwy

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab