Cynhadledd ITI Gwasanaethau Iaith Busnes, Caerdydd 2017
Cynhadledd ITI Gwasanaethau Iaith Busnes, Caerdydd 2017

Gan fyfyrio ar Lwyddiant Cynhadledd y Cyfieithwyr a Dehonglwyr Rhyngwladol (ITI) Caerdydd 2017 [Ffynhonnell: https://www.iti-conference.org.uk/?page_id=2070, Cyrchwyd: 11/06/2018] Cynhadledd ITI Mai 2017 Mae Cynhadledd ITI yn ddigwyddiad unigryw, y mwyaf o'i fath yn y DU ar gyfer cyfieithwyr a chyfieithwyr ar y pryd. Mae ychydig dros flwyddyn wedi mynd heibio bellach ers cynnal y Gynhadledd yn yr hardd, […]

Darllen mwy
Rhestr Fer Llyfr y Flwyddyn Gwasanaethau Iaith Busnes Cymru

Cyhoeddwyd rhestrau byr Llyfr y Flwyddyn Cymru yn ddiweddar, yn dilyn misoedd o drafod gan y 6 beirniad. Nod y gwobrau yw hyrwyddo cyfoeth ac amrywiaeth llenyddiaeth gyfoes Gymraeg. Mae 2 restr fer; un ar gyfer Saesneg ac un ar gyfer teitlau Cymraeg. Ym mhob iaith mae 3 chategori: barddoniaeth, […]

Darllen mwy
Gwasanaethau Iaith Busnes Mae Gwasanaethau Iaith Busnes yn cefnogi Ymgyrch y Lleng Brydeinig Frenhinol
Gwasanaethau Iaith Busnes Mae Gwasanaethau Iaith Busnes yn cefnogi Ymgyrch y Lleng Brydeinig Frenhinol

Gwasanaethau Iaith Busnes Yn Cefnogi'r Lleng Brydeinig Frenhinol Yn cefnogi'r RBL yn eu hymgyrch i ychwanegu cwestiynau newydd am bersonél sy'n gwasanaethu, cyn-filwyr a'u teuluoedd i'r cyfrifiad nesaf #CountThemIn Wrthi'n aelodi'r LlBF yn yr flwyddyn i newid i am aelodél ar gyfrif, cyn- o faint o iddynt yn y pwysauiad #CountThemIn

Darllen mwy
Gwasanaethau Iaith Busnes Google Translate - 12 mlynedd yn ddiweddarach
Gwasanaethau Iaith Busnes Google Translate - 12 mlynedd yn ddiweddarach

  Lansiwyd Google Translate ar 28 Ebrill 2006, sy'n golygu ei fod newydd ddathlu ei ben-blwydd yn 12 oed. Dyma rai ffeithiau cyflym am yr ap dadleuol: • Dechreuodd gyda dwy yn unig, ond mae'r gwasanaeth bellach yn cynnwys 103 o ieithoedd, gan gynnwys rhai nad ydych efallai wedi clywed amdanynt, er enghraifft: Cebuano, a […]

Darllen mwy
Gwasanaethau Iaith Busnes Stori Korea & #039; s Arwr Gwerin Mwyaf Enwog, Hong Gil Dong
Gwasanaethau Iaith Busnes Stori Korea & #039; s Arwr Gwerin Mwyaf Enwog, Hong Gil Dong

Hong Gil Dong Gofynnwch i unrhyw Corea am Hong Gil Dong a dywedir wrthych ei fod yn arwr gwerin Corea enwog. Roedd yn byw yn ystod Brenhinllin Joseon. Mae ei fywyd a'i gampau wedi cael eu hadrodd lawer gwaith drosodd, ac mae Koreans a chynulleidfaoedd rhyngwladol wedi gweld amryw o ffilmiau ac addasiadau teledu o'i stori, pob un â […]

Darllen mwy
Gwasanaethau Iaith Busnes 8 Mawrth: Diwrnod Rhyngwladol Menywod a #039; s
Gwasanaethau Iaith Busnes 8 Mawrth: Diwrnod Rhyngwladol Menywod a #039; s

Mae 8 Mawrth yn Ddiwrnod Rhyngwladol y Menywod. Dim ond un diwrnod o'r flwyddyn ydyw pan fydd sylw'r byd yn canolbwyntio ar frwydrau, cyflawniadau a dyfodol menywod yn y gorffennol. Thema eleni yw Planet 50-50 erbyn 2030: Camu i Fyny ar gyfer Cydraddoldeb Rhyw, sy'n golygu y dylid cael cydraddoldeb rhywiol erbyn blwyddyn 2030. Mae gan y byd […]

Darllen mwy
Gwasanaethau Iaith Busnes Mae BLS yn falch o gyhoeddi ei wefan newydd wedi'i hamgryptio
Gwasanaethau Iaith Busnes Mae BLS yn falch o gyhoeddi ei wefan newydd wedi'i hamgryptio

Gwefan Amgryptiedig Mae Business Language Services Ltd. yn falch o gyhoeddi ei fod bellach wedi lansio gwefan wedi'i hamgryptio, yn unol â llawer o'r cwmnïau gorau ledled y byd. Nawr pan ymwelwch â'n gwefan, byddwch yn sylwi bod yr URL ar gyfer ein gwefan yn dangos https: // ynghyd â chlo clap gwyrdd calonogol. Mae HTTPS yn amddiffyn y […]

Darllen mwy
Gwasanaethau Iaith Busnes Mae ieithoedd anghyffredin ac anghyffredin yn dal i gael eu siarad heddiw
Gwasanaethau Iaith Busnes Mae ieithoedd anghyffredin ac anghyffredin yn dal i gael eu siarad heddiw

Iaith yw un o'r arfau mwyaf effeithiol a defnyddiol sydd gan fodau dynol. Mae dysgu iaith yn ein helpu i gyfathrebu a chysylltu ag eraill, gan roi cyfle inni fynegi ein hunain, gweithio gyda'n gilydd a ffurfio perthnasoedd. Yn y bôn, mae iaith yn ymwneud â chyfathrebu yn unig. Yma rydym yn dadorchuddio rhai o'r ieithoedd mwy hynod a siaredir o hyd yn y […]

Darllen mwy
Gwasanaethau Iaith Busnes Yr Eisteddfod Genedlaethol - Dathliad o Bopeth Cymraeg
Gwasanaethau Iaith Busnes Yr Eisteddfod Genedlaethol - Dathliad o Bopeth Cymraeg

Gyda’i gwreiddiau’n dyddio’n ôl cyn belled â’r ddeuddegfed ganrif, mae Gŵyl yr Eisteddfod wedi cael ei chynnal yn swyddogol yng Nghymru bob blwyddyn ers y 1860au, gyda dathliadau’n rhychwantu wythnos gyntaf gyfan Awst. Mae mwy na 150,000 o drigolion ac ymwelwyr yn gorlifo'r dref letyol ar gyfer ystod eang o weithgareddau, cystadlaethau a gwobrau diwylliannol, pob un yn digwydd […]

Darllen mwy
Dehonglydd Iaith Arwyddion Gwasanaethau Iaith Busnes yng nghynhadledd i'r wasg Efrog Newydd sy'n cael yr holl benawdau
Dehonglydd Iaith Arwyddion Gwasanaethau Iaith Busnes yng nghynhadledd i'r wasg Efrog Newydd sy'n cael yr holl benawdau

Pan ddefnyddir dehonglwyr a chyfieithwyr ar gyfer digwyddiadau cyhoeddus fel sesiynau llys neu gynadleddau i'r wasg, maent fel arfer yn anymwthiol; yn gefndir i'r prif ddigwyddiad. Nid felly, fodd bynnag, mewn cynhadledd i’r wasg yn Ninas Efrog Newydd yn ddiweddar lle bu’r cyfieithydd ar ddyletswydd yn byw, siglo a rhoi sylwebaeth fynegiadol i’r digwyddiad - […] y ddinas.

Darllen mwy

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab