Gwasanaethau Cyfieithu Bwlgaria

Mae Business Language Services Ltd. (BLS) yn arbenigo mewn cyfieithu Bwlgaria (y ddau Cyfieithiad Saesneg i Fwlgaria a Cyfieithiad Bwlgareg i Saesneg). Mae gennym rwydwaith eang o gyfieithwyr Bwlgaria proffesiynol, profiadol iawn, sydd ddim ond yn cyfieithu i'w mamiaith. Yn fwy na hynny, ein holl Cyfieithiadau Bwlgaria yn cael eu prawfddarllen gan ail ieithydd annibynnol. Mae gan BLS gronfa ddata helaeth o Dehonglwyr Bwlgaria, wedi'u dewis yn ôl eu harbenigedd, gwybodaeth arbenigol, agwedd gyfeillgar a dibynadwyedd proffesiynol. Mae BLS hefyd yn gweithio gyda rhai o'r tiwtoriaid iaith Bwlgaria gorau, gan ein galluogi i gynnig cyrsiau wedi'u teilwra i gyd-fynd â'ch union anghenion ac i weddu i'ch ymrwymiadau gwaith parhaus.

Iaith Bwlgaria

Bwlgareg (Български, Balgarski) yn iaith Slafaidd, ond mae ganddi lawer o nodweddion sy'n ei gosod ar wahân i ieithoedd Slafaidd eraill (megis Rwseg, Tsieceg a Phwyleg). Amcangyfrifir bod 10 miliwn o siaradwyr yr iaith, sy'n debyg iawn i Macedoneg. Mae mwyafrif y siaradwyr wedi'u crynhoi ym Mwlgaria, ond mae'n iaith leiafrifol gydnabyddedig yn Serbia, yr Wcráin a Rwmania, ac mae cymunedau sylweddol o siaradwyr yng Ngwlad Groeg, Twrci ac Albania.

Mae Bwlgariaid yn ysgwyd eu pennau am 'ie' ac yn nodio am 'na', mewn cyferbyniad ag ystumiau nodweddiadol y Gorllewin, er bod yr arfer hwn yn fwyfwy prin ymhlith y cenedlaethau iau.

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab