Cyfieithiad Saesneg i Arabeg

Mae Business Language Services Ltd. (BLS) yn arbenigo mewn cyfieithu Arabeg (y ddau Cyfieithiad Saesneg i Arabeg a Cyfieithiad Arabeg i Saesneg). Mae gennym rwydwaith eang o gyfieithwyr Arabeg proffesiynol cymwys, profiadol iawn, sydd ddim ond yn cyfieithu i'w mamiaith. Yn fwy na hynny, ein holl Cyfieithiadau Arabeg yn cael eu prawfddarllen gan ail ieithydd annibynnol. Mae gan BLS gronfa ddata helaeth o Dehonglwyr Arabeg, yn lleol a ledled y wlad, wedi'i ddewis yn ôl eu harbenigedd, gwybodaeth arbenigol, agwedd gyfeillgar a dibynadwyedd proffesiynol. Mae BLS hefyd yn gweithio gyda rhai o'r goreuon Tiwtoriaid iaith Arabeg, gan ein galluogi i gynnig cyrsiau wedi'u teilwra i chi i gyd-fynd â'ch union anghenion a gweddu i'ch ymrwymiadau gwaith parhaus.

Iaith Arabeg

Arabeg yw a Iaith Semitaidd Ganolog a'r holl ieithoedd Semitaidd a siaredir fwyaf, gydag amcangyfrif o 280 miliwn o siaradwyr brodorol ledled y byd (er eu bod wedi'u crynhoi yn y Dwyrain Canol a gogledd Affrica yn bennaf). Mae'n iaith swyddogol mewn dros 20 o wledydd, gan gynnwys Algeria, yr Aifft, Irac, Israel, Gwlad Iorddonen, Libya, Moroco, Saudi Arabia, Sudan, Syria, Tiwnisia, Emiradau Arabaidd Unedig ac Yemen. Mae'n un o chwe iaith swyddogol y Cenhedloedd Unedig.

Mae Arabeg yn cael ei ystyried yn eang fel y iaith Islam, gan fod y Qur'an (Llyfr Sanctaidd Islamaidd) wedi'i ysgrifennu mewn Arabeg, er nad yw'r mwyafrif o Fwslimiaid heddiw yn siarad Arabeg fel eu iaith frodorol. Yn llythrennol, mae'r gair 'qur'an' ei hun yn golygu 'adroddodd'.

Mae yna dri phrif amrywiad o Arabeg: Arabeg Clasurol (yr ysgrifennir y Qur'an ynddo); Arabeg Safonol Fodern (a ddefnyddir yn y mwyafrif o gyhoeddiadau a chyfryngau Arabeg cyfredol); ac Arabeg Colloquial, y mae yna lawer o wahanol fathau rhanbarthol ohono, ac mae rhai ohonynt yn annealladwy. Er bod gan Arabeg un ffurf ysgrifenedig sylfaenol, mae'r gwahaniaethau rhwng y nifer fawr tafodieithoedd llafar yn arwyddocaol.

Mae Arabeg wedi dylanwadu ar lawer o ieithoedd eraill, yn bennaf ieithoedd y byd Islamaidd, ee Wrdw a Phersia, ond hefyd Ieithoedd Ewropeaidd (yn deillio o safle amlycaf yr Ymerodraeth Arabaidd yn ystod yr Oesoedd Canol). Etifeddodd Sbaeneg a Phortiwgaleg lawer iawn o eirfa trwy gydol y 700 mlynedd o lywodraeth Moorish ym Mhenrhyn Iberia (Al-Andalus). Mae'r iaith Saesneg hefyd wedi'i wella'n anuniongyrchol (mae gwreiddiau 'alcohol' a 'jasmine', er enghraifft, mewn Arabeg er gwaethaf mynd i'r Saesneg trwy ieithoedd Môr y Canoldir). Mae Arabeg hefyd wedi benthyg llawer o eiriau o ieithoedd eraill, ee Hebraeg.

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab