Gwasanaethau Iaith Busnes Amdanom Ni

Os ydych chi'n chwilio am ddarparwr gwasanaethau ieithyddol dibynadwy, cyfeillgar a chystadleuol, yna rydych chi wedi dod i'r lle iawn. Rydym yn cynnig agwedd hyblyg a phersonol tuag at eich anghenion ieithyddol. Rydyn ni'n frwdfrydig am yr hyn rydyn ni'n ei wneud ac yn gweithio'n galed i ddatblygu perthnasoedd gwerth chweil gyda'n cwsmeriaid a'n cyflenwyr.

Wedi'i sefydlu'n wreiddiol yn y Fenni fel busnes teuluol ym 1990, mae Business Language Services Ltd. bellach yn un o'r prif ddarparwyr gwasanaethau ieithyddol yng Nghymru. Dechreuodd y busnes fel cwmni hyfforddi ieithyddol gan ddarparu gwersi pwrpasol i gwmnïau ac unigolion yng Nghymru. Ffynnodd yr ochr hon o'r busnes am nifer o flynyddoedd a byddai llawer o gynrychiolwyr o gwmnïau tramor yn ymweld â ni i gael ein pecynnau hyfforddi unigryw. Gwnaeth cyfieithu a dehongli ddechrau dod yn wasanaethau craidd a gynigir gan Business Language Services Ltd. ac mae'r meysydd busnes hyn wedi parhau i ffynnu byth ers hynny.

Business Language Services About Us Gwnaethom symud i swyddfeydd newydd ym Mhrifddinas Cymru, Caerdydd, ym mis Mawrth 2010 diolch i dwf parhaus o flwyddyn i flwyddyn ac i gadw i barhau i fodloni'r galw cynyddol am ein gwasanaethau cyfieithu, dehongli a hyfforddi.

Ar ôl deng mlynedd hyfryd yn The Cottages yng Nghaerdydd, mae'n bleser gan Business Language Services Ltd. (BLS) gyhoeddi'r symudiad llwyddiannus i'n swyddfa bwrpasol newydd yng nghanol Caerdydd.

Mae busnes wedi parhau i fynd o nerth i nerth gyda throsiant a phroffidioldeb cynyddol o flwyddyn i flwyddyn, yn ogystal â recriwtio sawl aelod newydd o staff. Ein penderfyniad i uwchraddio i adeilad modern, wedi'i addasu i'n union ofynion oedd y cam nesaf rhesymegol, gan roi'r cyfle i ni barhau â'n cynlluniau deinamig ar gyfer twf a datblygiad yn 2020 a'r blynyddoedd i ddod.

Mae'r adeilad newydd mewn lleoliad gwych yng nghanol dinas Caerdydd a bydd yn fwy hygyrch i gwsmeriaid. Mae'r symudiad yn cynrychioli dechrau pennod newydd gyffrous yn stori BLS.

Rydym yn aelod llawn o Gymdeithas y Cwmnïau Cyfieithu (ATC) ac yn Aelod Corfforaethol o'r Sefydliad Cyfieithu a Dehongli (ITI). Er mwyn sicrhau ansawdd cyson y gwasanaeth a ddarparwn, rydym yn gweithredu'n llawn yn unol â safon rheoli ansawdd ISO 9001: 2008 rydym wedi'i hardystio iddo. Rydym yn gweithredu yn unol â’n system rheoli ansawdd i ddiwallu anghenion ein cwsmeriaid a chyflawni’r holl ofynion rheoliadol.

Y TÎM

Mae pob aelod o'n tîm yn angerddol am iaith ac rydym yn darparu cyfieithu mewnol ar gyfer llawer o ieithoedd Ewropeaidd, gan gynnwys y Gymraeg. Dros y blynyddoedd, rydym wedi datblygu rhwydwaith eang o gyfieithwyr, dehonglwyr a thiwtoriaid dibynadwy, profiadol iawn, cymwys sy'n ymdrin â phob maes arbenigedd. Rydym yn falch o ddweud bod llawer o'n ieithyddion arbenigol wedi bod gyda ni ers i ni gychwyn dros ugain mlynedd yn ôl. Diolch i'n twf parhaus, rydym bellach yn ffodus i gael llawer mwy o reolwyr prosiectau, mwy o gyfieithwyr mewnol a rheolwr gweithrediadau pwrpasol.

 

Cwrdd â'r Tîm

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab