Angerdd tuag at ieithoedd


Get a Quote

Get a QuotePlease upload the file required for translation (optional):

InterpretingTranslationTraining


Mae Business Language Services (BLS) wedi bod yn helpu cwmnïau i groesi ffiniau ieithyddol a diwylliannol ers 1990 ac mae wedi sicrhau enw da fel un o ddarparwyr gwasanaethau ieithyddol mwyaf blaenllaw’r Deyrnas Unedig, yn gwasanaethu busnesau a phobl broffesiynol ledled y byd.

Mae BLS yn cynnig yr ystod lawn o wasanaethau ieithyddol yn cynnwys gwasanaethau cyfieithu, cyfieithu ar lafar ar y pryd ac yn olynol, hyfforddi ieithyddol a diwylliannol, cysodi, prawf ddarllen, trosleisio, telefarchnata mewn ieithoedd tramor ac ymgynghori ieithyddol. Rydym yn cyfieithu o ac i bron bob iaith a ddefnyddir heddiw – felly pa un ai yr hoffech gyfieithiad Cymraeg, Sbaeneg, Pwyleg neu Berseg, ffoniwch ni neu defnyddiwch ein ffurflen ‘Gofynnwch am Bris’ am fwy o wybodaeth.

Rydym yn llwyddiannus am ein bod yn gwrando ar ein cwsmeriaid ac yn cydweithio gyda nhw. Cwsmeriaid sy’n galw’n gynyddol am wasanaeth o ansawdd uchel, gwasanaeth sydd yn ymatebol, yn broffesiynol ac yn gefnogol. Dim ond darparwr gwasanaethau ieithyddol o sylwedd sydd yn gallu darparu’r fath wasanaeth. Rydym yn ystyried y berthynas hirdymor gyda’n cwsmeriaid fel arwydd ein bod yn darparu’r gwasanaeth a’r ansawdd sydd eu hangen arnynt. Rydym hefyd yn ddiolchgar eu bod yn dweud wrth eraill am BLS.

Some of our customers

  • theguardiand web Home
  • hrg web Home
  • tyrells web Home
  • forum europe web Home
  • inexus web Home
  • kds web ready Home
  • Hereford and Worcester Chamber of Commerce
  • Cardiff Fertility

Find out what our customers think of us


, The Cottages, Jones Court, Womanby Street, Cardiff, Jones Court, Womanby Street, South Glamorgan, CF10 1BR

Registered in England and Wales No: 2861501

VAT No: 615891128

Managed by Digital Marketing Agency The DM Lab