[X] Close

Request a Free Quote

Fill out the form to request a quote. There is no cost or commitment, and we never share your information.

Contact Information

Please upload the file required for translation (optional):

Language Information Translation Interpreting Training

  • Business Language Services

What we do

We provide quality translation language services for all your language needs. Please select a service from the list below...

Get In Touch

To discuss your requirements or get a quote give us a call, we'd love to speak to you!

02920 667666

Our Approach

We care about what we do and work hard to build rewarding relationships with clients and suppliers alike.

our approach

meet the team....

Business Language Services

Angerdd tuag at ieithoedd

Mae Business Language Services (BLS) wedi bod yn helpu cwmnïau i groesi ffiniau ieithyddol a diwylliannol ers 1990 ac mae wedi sicrhau enw da fel un o ddarparwyr gwasanaethau ieithyddol mwyaf blaenllaw’r Deyrnas Unedig, yn gwasanaethu busnesau a phobl broffesiynol ledled y byd.

Mae BLS yn cynnig yr ystod lawn o wasanaethau ieithyddol yn cynnwys gwasanaethau cyfieithu, cyfieithu ar lafar ar y pryd ac yn olynol, hyfforddi ieithyddol a diwylliannol, cysodi, prawf ddarllen, trosleisio, telefarchnata mewn ieithoedd tramor ac ymgynghori ieithyddol. Rydym yn cyfieithu o ac i bron bob iaith a ddefnyddir heddiw – felly pa un ai yr hoffech gyfieithiad Cymraeg, Sbaeneg, Pwyleg neu Berseg, ffoniwch ni neu defnyddiwch ein ffurflen ‘Gofynnwch am Bris’ am fwy o wybodaeth.

Rydym yn llwyddiannus am ein bod yn gwrando ar ein cwsmeriaid ac yn cydweithio gyda nhw. Cwsmeriaid sy’n galw’n gynyddol am wasanaeth o ansawdd uchel, gwasanaeth sydd yn ymatebol, yn broffesiynol ac yn gefnogol. Dim ond darparwr gwasanaethau ieithyddol o sylwedd sydd yn gallu darparu’r fath wasanaeth. Rydym yn ystyried y berthynas hirdymor gyda’n cwsmeriaid fel arwydd ein bod yn darparu’r gwasanaeth a’r ansawdd sydd eu hangen arnynt. Rydym hefyd yn ddiolchgar eu bod yn dweud wrth eraill am BLS.


Client Testimonials

Thank you, once again, for fitting this in for translation.

We have had a busy patch – the help we have from BLS is...

Keith (Tom) Beckerton
Meritor HVBS (UK) Ltd.,